Ministerie van LNV gaat extra ambtenaren werven

Minister Carola Schouten gaat extra ambtenaren werven om haar ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) volwaardig te kunnen laten functioneren. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, die medeondertekend is door minister Eric Wiebes van Economische Zaken (EZ). De invulling en financiering van het nieuwe ministerie van LNV, een departement dat voortkomt uit splitsing van het ministerie van EZ, is volgens de bewindslieden inmiddels rond.

De opbouw van het ministerie van LNV is in volle gang, terwijl bij het ministerie van EZ een herinrichting plaatsvindt. Uitgangspunt bij de opbouw van beide ministeries is ’samen, tenzij’. „Alleen waar dat expliciet nodig is voor een onafhankelijk oordeel en een zelfstandige positie worden functies bij LNV en EZ apart ingericht”, schrijven Schouten en Wiebes.

Zo worden de directies Wetgeving en Juridische Zaken gedeeld, evenals de directie Bedrijfsvoering. Beide ministeries, die in hetzelfde pand huizen, gaan echter wel apart over hun financieel beleid, politiek-bestuurlijke advisering en woordvoering.

Binnen het ministerie van LNV komt verder een nieuw Directoraat-Generaal, waarbij een aantal taken van het huidige Directoraat-Generaal Agro en Natuur wordt afgesplitst en er een Directoraat-Generaal Agro en een Directoraat Natuur, Visserij en Landelijk Gebied zal worden gevormd.

De (her)inrichting van LNV en EZK kost €50 miljoen in 2018. In latere jaren gaat het om ruim €37 miljoen. Bedoeling is dat minister Schouten op Prinsjesdag een zelfstandige LNV-begroting presenteert voor 2019.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties