Mobiel water zuiveren voor 6 tot 12 euro per kuub

Waterson presenteert als eerste bedrijf in Nederland een mobiele installatie voor het zuiveren en ontsmetten van restwater. Telers kunnen het waterzuiveringbedrijf bellen voor eenmalige service of gaan met een membership een samenwerking voor een langere periode aan.

Telers betalen tussen de 6 en 12 euro per gezuiverde kubieke meter, zo heeft Waterson bekend gemaakt. De hoogte is afhankelijk van de inhoud van de drainsilo met de hoeveelheid te zuiveren water. Telers die door een membership een langere samenwerking met Waterson aangaan, krijgen een scherpe prijs voor een kuub gezuiverd water. Hoe scherp deze is, meldt Waterson niet.

Bij een teler die een membership voor mobiele waterzuivering is aangegaan, plaatst Waterson een watermeter op de drainsilo. Door deze monitoring weet Waterson wanneer de drainsilo vol raakt en komt dan met de mobiele installatie om het restwater te zuiveren. De teler maakt de keuze om het gezuiverde water op het riool of oppervlaktewater te lozen of voor hergebruik in de teelt in de schoonwatersilo te laten pompen.

Waterson gaat met zuiveringsinstallaties werken, die door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallatie Glastuinbouw (BZG) zijn goedgekeurd. Met geavanceerde filtertechnieken is het volgens Waterson mogelijk om het water niet alleen te zuiveren, maar ook te ontsmetten en selectief te ontzouten. Hierdoor is het water volgens het bedrijf voor de teelt her te gebruiken.

Telers die gebruik maken van de mobiele waterzuiveringsinstallatie krijgen van Waterson de garantie dat ze voldoen aan de zuiveringsplicht, ook als de wet- en regelgeving in de toekomst mocht wijzigen.