LTO en Monsanto: ’Glyfosaat is veilig’

’Glyfosaat is volledig veilig’ Dat stellen LTO Nederland en fabrikant Monsanto in een reactie op het tv-programma Zembla van woensdag 24 februari. Volgens Zembla leidt glyfosaat mogelijk tot genetische afwijkingen en tumoren bij zoogdieren, zoals ratten en varkens.

Volgens LTO Nederland is het milieu niet gebaat bij een Europees verbod op het gebruik van glyfosaat. Een verbod zou een grote vergissing zijn, aldus Joris Baecke, voorzitter werkgroep Plantgezondheid bij LTO Nederland en akkerbouwer in Nieuw-Namen (Zeeland). „Bij een verbod zullen akkerbouwers, boomkwekers en melkveehouders uitwijken naar andere gewasbeschermingsmiddelen. Met alle gevolgen voor het milieu van dien. Nederlandse boeren en tuinders zetten glyfosaat heel gericht in. En alleen wanneer het echt niet anders kan.”

Monsanto schrijft in een reactie: „Glyfosaat is een van de meest gebruikte en uitgebreid geëvalueerde middelen ter wereld. De stof blokkeert een bepaald enzym in planten. Dit specifieke enzym komt niet voor bij mensen en zoogdieren, waardoor de stof dus ook een zeer lage toxiciteit heeft. Daarnaast zijn alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb), dus ook glyfosaat-houdende middelen, getest op veiligheid voor mens, dier en milieu.”
Volgens het bedrijf zijn de aantijgingen niet gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Glyfosaat ligt regelmatig onder vuur omdat het middel zou kankerverwekkend zijn. Europa beslist binnenkort over een verlenging van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel in de Europese Unie. In Nederland willen sommige politieke partijen het middel volledig verbieden.

De Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) meent dat glyfosaat geen onschuldige onkruidbestrijder is. Daarbij wordt zij gesteund door een recent rapport van de World Health Organisation, dat glyfosaat als ’waarschijnlijk kankerverwekkend’ beschrijft.
Volgens Vewin heeft glyfosaat in de afgelopen vijf jaar ruim 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. Het zou drinkwaterbedrijven veel geld kosten om deze stof te verwijderen.

In de sierteelt wordt het middel vooral in de buitenbloemen gebruikt. De normoverschrijdingen in het drinkwater worden overigens grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de land- en tuinbouw.
In 2014 heeft de Tweede Kamer besloten dat er begin 2016 een verbod komt op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft echter aangekondigd dat dit verbod wordt uitgesteld.