’NVWA scoort over rug van telers’

Met de berichtgeving over de inbeslagname van illegale gewasbeschermingsmiddelen probeert de NVWA zichzelf op de kaart te zetten, vindt Theo Grent, handelaar in biologische gewasbeschermingsmiddelen. „Ze scoort over de rug van telers die geen kant op kunnen.”

De NVWA heeft vorige maand bij elf siertelers in verschillende delen van Nederland in totaal 6.000 liter plantaardige olie in beslag genomen. Volgens de NVWA ging het om ’illegale gewasbeschermingsmiddelen die waren voorzien van vervalste documenten’. De olie was geïmporteerd uit India. Volgens handelaar Theo Grent, die contact heeft gehad met de telers, zouden er gewoon invoerrechten en belastingen zijn betaald.

De NVWA heeft analyses laten uitvoeren naar de werkzame stof azadirachtine in de olie. Uit de eerste resultaten blijkt dat de concentratie extreem laag is, in de orde van duizendsten van procenten. Azadirachtine zit ook – in veel hogere concentraties – in NeemAzal en Azatin. Deze middelen hebben wel een toelating voor de Nederlandse sierteelt.

Grent is zelf niet betrokken bij de zending. Hij vraagt zich wel af waarom de NVWA dit met zo veel bombarie naar buiten brengt. „Dit hadden ze gewoon onderling met de telers kunnen regelen. Er wordt nu in de media het beeld geschetst alsof er levensgevaarlijke middelen worden gebruikt, terwijl er in werkelijkheid geen enkel gevaar bestaat voor de volksgezondheid of het milieu. Hier heeft niemand belang bij: de tuinbouw niet en de Nederlandse export niet. Het is hoogstens PR voor de overheidsdienst zelf.”

Meer hierover in het eerste Vakblad van het nieuwe jaar.