Nederland moet CO2-uitstoot forser terugdringen

De Nederlandse Staat moet in 2020 tot minimaal 25% CO2-reductie komen ten opzichte van 1990. Dat heeft de Haagse rechtbank beslist in een zaak die twee jaar geleden werd aangespannen door milieuorganisatie Urgenda en negenhonderd mede-eisers. De huidige ambitie bedraagt 16%, waarbij Nederland niet op koers ligt.

Het is de eerste keer dat een rechter een staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak volgens Urgenda een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

„De Nederlandse Staat is nu aan zet, de duurzame oplossingen liggen gelukkig voor het oprapen”, aldus Urgenda-directeur Marjan Minnesma. Onhaalbaar of onbetaalbaar zijn klimaatmaatregelen volgens haar niet. Ze wijst daarbij op Denemarken en Duitsland die al 40% CO2-emissie reduceren voor 2020. In haar verweer stelde de Staat zelf dat zij nog volop ruimte voor emissiereducties ziet.