Nederlanders kijken steeds positiever naar arbeidsmigranten

Het percentage Nederlanders dat positief staat tegenover arbeidsmigranten neemt steeds verder toe. Dat blijkt uit een onderzoek verricht onder 3.365 respondenten door Martkeffect en Peil.nl in opdracht van KAFRA Housing, de housing partner van OTTO Work Force.

Volgens het onderzoek vindt 45% van de Nederlanders het een goede zaak dat er arbeidsmigranten zijn in ons land. In 2015 was dat 38%. Het onderzoek biedt verder nog een aantal interessante inzichten. Zo is 56 % van de ondervraagden van mening dat arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de onze economie, de helft van de ondervraagden heeft er geen bezwaar tegen als arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. Toch blijft integratie van arbeidsmigranten een aandachtspunt. Volgens 57% van de Nederlanders zijn arbeidsmigranten niet of onvoldoende betrokken bij hun directe omgeving.

Bijdrage aan economie

Eén van de redenen waarom de respondenten het een goede ontwikkeling vindt dat er arbeidsmigranten in Nederland zijn, is omdat deze groep nodig is om het werk te verrichten dat Nederlanders niet (willen) uitvoeren. Daarnaast vinden de ondervraagden dat arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Ook vindt meer dan de helft van de respondenten dat arbeidsmigranten hetzelfde moeten verdienen als de Nederlanders.

Geen bezwaar tegen wonen in de straat

Wanneer wordt toegelicht dat er door de vergrijzing krapte ontstaat op de arbeidsmarkt, geeft 48% aan dat ze geen bezwaar hebben dat arbeidsmigranten bepaalde functies gaan vervullen. In vergelijking met 2015 betekent dit een toename van 12%. Verder heeft de helft van de Nederlanders (50%) er geen bezwaar tegen wanneer arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen.66% van  diegenen die contact hebben met arbeidsmigranten ervaren dit als (zeer) positief

Integratie aandachtspunt

Integratie blijft een aandachtspunt, maar ten opzichte van 2015 is er wel een positieve tendens. Waar voorheen twee-derde aangaf vindt dat arbeidsmigranten slecht geïntegreerd zijn, geeft in 2019 56% van de respondenten aan het met deze stelling eens te zijn. Ook als men gevraagd wordt of er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt is er een positieve tendens te zien. Waar voorheen meer dan de helft (57%) vindt dat arbeidsmigranten de banen inpikken van Nederlanders, geeft in 2019 nog maar 37% van de respondenten aan het met deze stelling eens te zijn. Ruim de helft van de respondenten die aangeven dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest in hun directe woonomgeving vindt dat deze (bijna) niet betrokken zijn bij de stad, het dorp of de wijk.

Zelfde rechten

Bijna de helft van de Nederlanders  vindt dat arbeidsmigranten dezelfde rechten en voorwaarden dienen te genieten als Nederlanders. Drie op de tien respondenten geven aan dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest in hun directe omgeving en vier op de tien daarvan hebben nog nooit overlast ervaren van de arbeidsmigranten. Wel vindt acht op de tien respondenten dat short- stay arbeidsmigranten die in Nederland verblijven, niet moeten wonen in de huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking.

guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bert
Bert
4 jaren geleden

Het lijkt me logisch dat ze onder dezelfde voorwaarden werken, anders concurreren ze ook nog met de Nederlanders.