Nederlanders krijgen weinig bloemen of planten

De meerderheid (55%) van de Nederlanders krijgt minder dan een keer per kwartaal een bloemetje of plant.Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stars for Europe – namens de kwekers van kerststerren.

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders zichzelf gastvrij vindt. Dit uit zich echter niet in ons gedrag en hoe we ons huis ‘bezoek proof’maken. 45% van de Nederlanders besteedt geen extra aandacht aan interieur wanneer er bezoek komt. Als we dan aandacht besteden aan ons huis als we visite verwachten, zorgen we er met name voor dat ons huis schoon en opgeruimd is (98%).

Slechts 11% maakt het huis gezelliger met planten of bloemen, en dan niet om onze gasten een warm welkom te geven, maar om onszelf in een beter daglicht te zetten.

Wanneer je bij elkaar op bezoek gaat, is het vrij gangbaar om een cadeautje voor de ander mee te nemen, zoals een bloemetje of een plant. Zelf nemen we ook het gangbare gebruik niet in acht. Eén op de drie Nederlanders neemt zelden tot nooit iets voor een ander mee.

Meer dan de helft van de Nederlanders hecht hier wel waarde aan. Bijna een kwart van de Nederlanders geeft aan het te waarderen wanneer het bezoek een bloemetje of plant voor hen meeneemt.

De meerderheid (55%) krijgt echter daadwerkelijk minder dan 1 keer per kwartaal een bloemetje of plant. Er schuilt vaak een emotionele boodschap achter het geven van bloemen en planten. De meest genoemde redenen zijn om iemand blij te maken (66%), om iemand te bedanken (41%), maar ook als blijk van grote waardering (48%).

Het onafhankelijk onderzoek in opdracht van Stars for Europe, is onder Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. In totaal hebben 554 Nederlanders aan het onderzoek meegewerkt.