Nederlandse bloembollentelers breiden uit

Bijna 21% van de Nederlandse bloembollentelers heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Dit meldt Marktonderzoeksbureau AgriDirect bij de publicatie van haar jaarlijkse BloembollenScanner

Voor het derde jaar op rij nemen de uitbreidingsplannen in de bloembollensector toe. Bij de meting van 2015 wordt het hoogste niveau uitbreidingsplannen onder de Nederlandse bloembollentelers sinds 2010 bereikt (20,9%). Marktonderzoeksbureau AgriDirect belde afgelopen november circa 850 bloembollentelers met vragen over de agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Het percentage ‘stoppers’ is 6,5%. Bij de meting in 2014 gaf 8,3% aan te willen stoppen, met de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of af te bouwen. Op 34,4% van de bloembollentelers (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) kan men rekenen op een opvolger. De helft van hen is reeds in de maatschap opgenomen en de andere helft staat klaar om het stokje over te nemen.

Broeierij positief
Het totale areaal bloembollen blijft vrij stabiel, zo’n 20.000 ha. Daarvan is nu ruim 11.000 ha tulp. Dat gewas is daarmee veruit het belangrijkste bolgewas en bijna alleen in dat gewas is uitbreiding in areaal (+7% meer opplant dan vorig seizoen). Vooral de positieve rendementen in de broeierij van de afgelopen jaren zijn daar de oorzaak van. Volgens standsorganisatie KAVB is het gemiddelde areaal per bedrijf de afgelopen 15 jaar gestegen van 8 naar 16 hectare.