Nederlandse kringlooplandbouw uitgedragen in buitenland

Landbouwraden krijgen een belangrijke rol bij de realisering van de kringloopvisie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op mondiaal niveau. Tijdens bezoeken van handelsdelegaties en bij presentaties van de Nederlandse landbouw- en voedingssector op landbouwbeurzen in het buitenland krijgt kringlooplandbouw extra aandacht. Dat staat in het realisatieplan van de kringloopvisie van Schouten dat deze week is gepresenteerd.

Volgens minister Schouten biedt circulair werken kansen voor de exporterende agrarische sectoren, zoals tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en visserij. Als het gaat om import van agrarische producten gaat Nederland toewerken naar verduurzaming. Inzet is om aan importproducten dezelfde eisen te stellen als aan producten uit Nederland.

Beleid markttoegang
De kringloopvisie krijgt een prominente plek in het markttoegangsbeleid. De teams Veterinaire en Fytosanitaire Markttoegang op het ministerie hebben de opdracht gekregen om bij de keuze van markttoegangsdossiers prioriteit te geven aan de dossiers die aansluiten op de LNV-visie. Tijdens buitenlandse reizen wordt de kringloopvisie uitgedragen door bezoeken te brengen aan kringloopbedrijven en door te spreken op relevante bijeenkomsten. Ook de zichtbaarheid op internationale beurzen zal draaien om onderwerpen uit de kringloopvisie. Schouten stimuleert kennis- en onderwijsinstellingen om meer deel te nemen aan internationale uitwisselingen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties