Home De Boomkwekerij Nederlandse sierteelt: groei in bloemen en planten, bomen onder glas stabiel

Nederlandse sierteelt: groei in bloemen en planten, bomen onder glas stabiel

0
Nederlandse sierteelt: groei in bloemen en planten, bomen onder glas stabiel

De Nederlandse sierteelt is voor het eerst sinds het begin van deze eeuw weer iets in areaal gegroeid. Deze aanwas zit hem met name in snijbloemen en potplanten, het areaal aan boomkwekerijgewassen onder glas en folie blijft stabiel.

Dit blijkt uit een eerste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die is gebaseerd op de opgave uit de Landbouwtelling. Het totale areaal aan sierteelt in Nederland komt dit jaar uit op 3.710 hectare, groei van 3,3%. Het aantal teeltbedrijven in de sector neemt daarbij wel licht af.

Het Nederlands areaal snijbloemen is dit jaar met een kleine 5,5% gegroeid tot totaal 1.780 hectare. Het totale areaal aan potplanten kom dit jaar uit op 1.380 hectare, een toename van 4,5% ten opzichte van vorig jaar. De oppervlakte aan bomen en vaste planten komt dit jaar uit op 400 hectare, een gelijke hoeveelheid als in 2017. Wel vindt er in de boomkwekerij een kleine verschuiving plaats van minder bomen en vaste planten die onder glas worden geteeld (-6,2% tot 320 ha) en meer ruimte voor de vermeerdering (25% tot 100 ha).

Het aantal bedrijven in de sierteelt daalt ook licht met 2,8% tot 1.710 bedrijven. In de potplanten neemt het aantal bedrijven toe (met 2% tot 560 bedrijven), in de snijbloementeelt daalt het aantal bedrijven met 2% tot 910 bedrijven. Ook het aantal bedrijven in de boomkwekerij met glas en folie neemt relatief sterk af: met 7,4% tot 500 bedrijven. Oftewel een daling van 40 bedrijven.

Verder valt te melden dat het aandeel fruit onder glas relatief stevig toeneemt: met bijna 56% tot 140 ha. Het areaal bramen en frambozen blijft daarbij gelijk, maar andere fruitgewassen dijen onder glas flink uit met 50 ha tot totaal 80 ha.

Net als vorig jaar is ook de Nederlandse voedingstuinbouw weer gegroeid: met 3,8% (oftewel 190 ha) tot totaal 5.180 hectare. Het is voor de eerste keer deze eeuw dat het areaal aan groenten boven de grens van 5.000 ha ligt. De groei zit hem daar met name bij paprika en tomaat, al neemt ook het areaal komkommer licht toe. Het totaal aantal bedrijven in de voedingstuinbouw daalt met 3,2% tot 1.220 bedrijven.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties