Nefyto start actie vermindering erfemissies

Nefyto, de brancheorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, start komende winter met Europese subsidie een actie onder agrariërs om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen.

In het kader van de actie zullen minimaal vijfhonderd telers worden bezocht. Zij zullen advies krijgen over hoe zij de afspoeling van gewasbeschermingsmidden op hun erf kunnen terugdringen.

Afspoeling vanaf het erf is volgens Nefyto een belangrijke emissieroute voor gewasbeschermingsmiddelen. Vaak gaat het mis bij reiniging en opslag van spuitmachines. De brancheorganisatie vindt dat veel telers dat anders moeten organiseren en voorbereiden. Zo kan inwendige reiniging van de spuit volgens Nefyto tijdens de laatste spuitgang plaatsvinden, maar moet de spuitmachine daarvoor wel van een schoonwatertank zijn voorzien.

Communiceren
Soms is het volgens de brancheorganisatie ook een kwestie van goed communiceren tussen medewerkers. Zo kan een medewerker net een middel hebben gedruppeld, terwijl een ander een dag later constateert dat het natriumgehalte van het water te hoog is en daarom besluit te spuien. Dergelijke miscommunicatie kan volgens Nefyto eenvoudig voorkomen worden.