Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Neonics in glastuinbouw niet weer tegen het licht gehouden

Neonics in glastuinbouw niet weer tegen het licht gehouden

0

Dat nuttige insecten ook via honingdauw bloot worden gesteld aan neonicotinoïden is voor landbouwminister Schouten reden om het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) deze werkzame stoffen opnieuw te beoordelen in de glastuinbouw. Dat heeft de Kamer via een brief kenbaar gemaakt.

Het Ctgb ziet geen reden voor een nadere herbeoordeling, omdat het gebruik van neonicotinoïden al drastisch is ingeperkt. Het college heeft de bewindsvrouw wel toegezegd om op basis van deze publicatie er bij de Europese toelatingsautoriteit (EFSA) op aan te dringen om de blootstellingsroute via honingdauw op te nemen in in zowel het beoordelingskader van niet-doelwit arthropoden als in het EFSA-bijenrichtsnoer.

Het Ctgb heeft begin dit jaar, samen met andere lidstaten, bij de Europese Commissie al aangedrongen op een spoedige herziening van het beoordelingskader voor niet-doelwit arthropoden (nuttige insecten als bijen, roofmijten, sluipwespen en zweefvliegen).

.

 

 

 

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar