Nieuw fonds voor onderzoek tulp

De KAVB productgroep Tulp heeft het Fonds Innovatie Tulp (FIT) opgericht om voortgang te houden in onderzoek bij tulp. Het zet in grote lijnen voort wat het Tulpenonderzoeksfonds (TOF) in gang zette. Dit initiatief stopte in juni 2015.

De KAVB kreeg volgens directeur Prisca Kleijn veel teleurgestelde reacties toen duidelijk werd dat TOF niet doorging. Ze stelt net als de KAVB-productgroep Tulp dat de uitdagingen voor de sector op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid er nog steeds zijn. En financiering vanuit de sector is noodzakelijk om de huidige problemen aan te pakken. De productgroep Tulp besloot daarom tot oprichting van het Fonds Innovatie Tulp. De bijdrage voor 2016 en 2017 is dezelfde als bij TOF: jaarlijks €40/ha bollenteelt en €80/miljoen gebroeide stelen.
Op 1 juni 2015 bleek 42% van de tulpensector (in areaal) bereid om gezamenlijk onderzoek te financieren en enkele grote knelpunten in de sector aan te pakken. Dat was voor het bestuur van het Tulpenonderzoeksfonds (TOF) onvoldoende. Zij wilde minimaal 50% deelname. TOF was een initiatief uit 2013 van de KAVB en LTO Groeiservice met een onafhankelijke bestuur van ondernemers. Ze wilde voorkomen dat er na het wegvallen van het PT minder onderzoek voor de bollensector zou komen.

FIT sowieso van start
Zowel leden als niet-leden van de KAVB kunnen meedoen aan FIT. Aanmelden kan via kavb@kavb.nl. Telers die meededen aan TOF hebben onlangs persoonlijk bericht ontvangen over de veranderingen. Tot 1 oktober kunnen ze aangeven of ze hun bijdrage voor onderzoek voortzetten via het Fonds Innovatie Tulp. FIT heeft geen minimum gesteld aan de hoeveelheid areaal of aantal gebroeide tulpen. Ze gaat sowieso van start. Er is een onderzoeksagenda vastgesteld voor 2016-2017. Er is gekozen voor enkele veelbelovende onderzoeken waarvoor al het nodige voorwerk is verricht en waarvoor ook cofinanciering aanwezig is bij andere partijen.
Onderwerpen zijn:
1. Virus in tulp (o.a. TVX, TBV, ArMV)
2. Inzet van CATT (o.a. tulpengalmijt, stengelaal)
3. Biologische grondontsmetting volgens systematiek “Bodem Resetten”
4. Bolcoating als alternatief voor dompelen/ontsmetten
5. Waterzuivering broeierij

De KAVB-productgroep Tulp is eindverantwoordelijk voor de besteding van het beschikbare budget. De productgroep bestaat uit 10 tulpentelers en -broeiers afkomstig uit alle regio’s waar in Nederland tulpen worden geteeld en gebroeid.
Deelnemers van FIT krijgen de onderzoeksresultaten eerder dan hun collega’s die niet meedoen, bijvoorbeeld via presentaties en bijeenkomsten over het door hen gefinancierde onderzoek.