Nieuw gemaal moet wateroverlast tegengaan in Dorppolder

Met de bouw van een nieuw gemaal in de Dorppolder, een polder met veel glastuinbouw in de gemeenten Westland en Midden-Delfland, wil het Hoogheemraadschap van Delfland het risico op wateroverlast bij hevige regenval verkleinen.

De wens van de betrokken agrariërs om tegelijkertijd de polder te scheiden in twee delen, met voor elk deel een eigen waterpeil en waterafvoer, blijkt volgens het waterschap niet haalbaar. Daarvoor zou een tweede watergang moeten worden gegraven. „Daar krijgen we de handen echter niet voor op elkaar”, aldus verantwoordelijk hoogheemraad Hans Middendorp.

Gedeeltelijke peilscheiding
Delfland heeft daarom besloten terug te vallen op het oorspronkelijke plan met een gemaal en een gedeeltelijke peilscheiding die wordt mogelijk gemaakt door de plaatsing van stuwen. Het voorstel zal op 7 juli worden behandeld in de verenigde vergadering van het waterschap.

Het noordelijk deel van de Dorppolder bestaat uit glastuinbouwgebied, het zuidelijk deel is in gebruik als grasland. Boeren wilden voorkomen dat water uit de sloten van het glastuinbouwgebied terechtkomt in de sloten van het grasland. Om die reden drongen zij aan op een volledige peilscheiding en aparte afvoer van water uit beide gebieden.