Nieuw onderzoek moet laatste knelpunten rond emissieloos telen oplossen

Onder Glastuinbouw Waterproof is een nieuwe Publiek-Private Samenwerking (PPS) gestart met de naam ’Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’. Dit onderzoek moet de laatste knelpunten rond emissieloos oplossen.

In de afgelopen jaren zijn diverse oplossingen ontwikkeld om te recirculeren en afvalwater te zuiveren. Er liggen echter nog een aantal vragen open die een nul-emissie bij substraatteelten in de weg staan.

Bij langdurig recirculeren kunnen natrium en andere ongewenste stoffen ophopen, wat kan leiden tot sterke productieafname en kwaliteitsverlies. Ook door het gebruik van ontsmettingsmiddelen kunnen ongewenste stoffen ophopen. Dit kan redenen zijn om toch te lozen.

Verder zijn er vragen rond de effectieve zuivering van schoonmaakwater, ontsmettingswater en lekwater.

De Gewascoöperatie Gerbera is de enige gewascoöperatie die meefinanciert aan het onderzoek. In de afgelopen jaren zijn in de gerberateelt veel apparaten voor elektrolysewater aangeschaft om de leidingen schoon te houden. „We willen onderzoeken in hoeverre elektrolysewater kan bijdragen aan emissieloze teelt”, zegt Ruud van Leeuwen, voorzitter van de gewascoöperatie.

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren. Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 toe te werken. Beide zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit in tuinbouwgebieden drastisch te verbeteren.

Oplossingen voor deze vragen worden ontwikkeld in de nieuwe PPS bestaande uit WUR Glastuinbouw, KWR Water, LTO Glaskracht NL, Haket, Yara, WaterQ, Verhoeve Milieu & Water, Priva, Blue-Tec, Humintech en de Gewascooperatie Gerbera. Financiering: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, TKI Watertechnologie, Stichting Programmafonds Glastuinbouw en de partners.