Nieuw steunpakket geeft voor land- en tuinbouw perspectief

Langzamerhand worden de strenge coronamaatregelen versoepeld, maar het virus is nog lang niet verdwenen. Ook de komende tijd heeft de coronacrisis nog een enorme impact op de economie. Het kabinet heeft vandaag dan ook een nieuw steunpakket voor het bedrijfsleven aangekondigd. LTO Nederland ziet in de aangekondigde verlenging van het steunpakket een belangrijke steun in de rug voor ondernemers in de land- en tuinbouw.

De economische effecten zijn voor de sector nu al enorm en zullen, ondanks de versoepeling van de corona-maatregelen, niet op korte termijn verdwenen zijn. LTO Nederland is dan ook blij met het nieuwe steunpakket en de aangekondigde aanpassingen.

“Het besluit van het kabinet om het steunpakket voor het bedrijfsleven met drie maanden te verlengen, is belangrijk om het land door de crisis te loodsen.” zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland. “Deze steun geeft bedrijfsleven en burgers vertrouwen voor de korte termijn en is ook goed voor de land- en tuinbouw.”

Extra ondersteuning voor seizoensectoren

LTO Nederland heeft in de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op kabinet en politiek om de vormgeving van de NOW zodanig aan te passen dat ook seizoensectoren, zoals de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken. In het nieuwe pakket komt het kabinet daaraan tegemoet. Ten eerste wordt gekozen voor de maand maart als referentieloonsom in de nieuwe regeling en ten tweede komt er een automatische extra compensatie als vanwege een seizoenpatroon of andere redenen er in januari een te lage, niet-representatieve loonsom was ten opzichte van de periode maart t/m mei. “Veel werkgevers met een duidelijke omzet- en loonkostenpiek in het voorjaar kunnen hiervan alsnog gebruik maken.” zegt Wim Bens.

Extra steun welkom

Belangrijke onderdelen van het nieuwe steunpakket zijn een verlenging van een aangepaste NOW-regeling, een nieuwe regeling voor dekking van vaste kosten en de voortzetting van de mogelijkheden om bij de Belastingdienst uitstel van te betalen belastingen aan te vragen. De NOW-regeling wordt verlengd met drie maanden, maar gelijktijdig ook aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de verhoging van de toeslag op de loonkosten naar 40% en de verlaging van de ‘ontslagboete’ die noodzakelijke herstructurering van bedrijven nu verhinderd. Ook wordt in de bestaande én nieuwe NOW-regeling een alternatieve rekenmethode ingebouwd voor vaststelling van de subsidiehoogte op basis van de loonsom. De nieuwe regeling voor een subsidie in de vaste kosten van maximaal 20.000 euro biedt ook veel bedrijven in de land- en tuinbouw en de multifunctionele landbouw extra ondersteuning. .

Crisisbestrijding vergt lange adem

Met verlenging en aanpassing van het steunpakket zorgt het kabinet voor vertrouwen en rust en laat het zien dat ondernemers er niet alleen voor staan. “Toch zijn we er nog lang niet”, zegt Wim Bens. “Veel agrarische ondernemers voelen op dit moment de pijn van de coronacrisis door vraaguitval of lagere prijsvorming.  Maar ook op de langere termijn is het nog maar de vraag hoe de economie en in welk tempo de economie zich herstelt.“ LTO Nederland vindt het daarom van groot belang dat ook nagedacht wordt over scenario’s voor de langere termijn en zal dit inbrengen in de overleggen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties