Nieuwe bloem- en groenmarkten ontwikkelen vergt inspanning

September vorig jaar heeft de Rabobank haar sectorvisie op de sierteelt gepubliceerd. Eén van de thema’s die aan bod kwam: Waar ligt de toegevoegde waarde van bloemen en planten? Is het alleen het sierproduct op tafel, de vensterbank, het balkon en de tuin?

Nee, uiteraard niet is dan de veelgehoorde reactie. Bloemen en planten doen zoveel meer. Er liggen prachtige kansen in de vergroening van steden, kantoren, (zieken)huizen en scholen. Maar in Europees verband lopen we echt nog sterk achter op Azië en de VS. Verstening van de vrije ruimte in de stad, of kantoor kan worden beperkt door ‘green walls’, ‘urban jungles’ en parken. Bij grootschalige stadsvernieuwingen in Azië en de Verenigde Staten wordt deze vergroening al stevig aangepakt en vervaagt de overgang tussen binnen- en buitenruimtes. Op dit scheidsvlak ontstaat ook de kans voor bloemen en planten binnenshuis of het kantoor, de school etc.

De bijdrage van bloemen en planten zit dus in meer dan alleen sierwaarde. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Luchtzuivering, CO2 consumptie maar ook gewoon meer werkplezier, creativiteit en innovatiekracht op het kantoor. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat medewerkers het werk meer waarderen door voldoende aanwezigheid van bloemen en met name planten op de werkvloer.

Van veel potplant soorten is ondertussen al bekend in hoeverre zij hieraan bijdragen. En niet in het minste geval, ook nog zorgen dat de arbeidsprestaties in de kantoren omhoog gaan. En in dit laatste zit een aardige brug om een HR afdeling als ambassadeur van bloemen en planten in kantoren te krijgen in het geweld van de kostendiscussie die in menig kantoorpand terecht meespeelt.

Ja, zei één ondernemer (teler) ruim een half jaar geleden tegen mij. En jullie dan op het hoofdkantoor van Rabobank? Wanneer ik daar kom, zie ik geen stukje groen. Tja, dat klopt moest ik beamen. Ook Rabobank weegt kosten, met een groenloos kantoor als resultaat. Toch liet dit mij niet los en deze ondernemer ook niet. Het uitdagen zorgde voor verdere actie. Met wat heen en weer bellen en de juiste mensen aan tafel is het goede gesprek ontstaan om eens te kijken of er beweging is te krijgen op een eerder genomen standpunt. De trigger: de bijdrage werkomgeving en werkplezier en niet de kosten.

We zijn nu 8 maanden verder en afgelopen week is een mooie pilot op het hoofdkantoor in Utrecht gestart met planten op de werkvloer. Om te overtuigen heb je feiten nodig. Die gaan het komende halfjaar verzameld worden door meerdere kantoorvloeren eens echt goed aan te kleden met bloeiend groen. Einde van het jaar wordt “het net opgehaald” of de conclusie van de wetenschap ook bij de Rabobank praktijk realiseerbaar is. We gaan het zien, ik heb er vertrouwen in.

Het proces dat ik hierboven beschrijf is een weg van vallen en opstaan. Onontgonnen markten aanboren kost tijd en energie. In grote organisaties worden afwegingen gemaakt op andere gronden dan de ratio van het feitenonderzoek van een universiteit. Dit vraagt van de ondernemer moed, lef, doorzettingsvermogen maar bovenal besef dat het niet gaat om de kosten die je propositie meebrengt, maar welke bijdrage mag ik aan uw organisatie geven met mijn sierteeltproduct?

Ons sierteelt product gaat een bijdrage geven aan het werkplezier en de vitaliteit van uw organisatie! Betere marketing is er toch niet?

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties