Nieuwe gedragscode natuurbescherming voor waterschappen

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft onlangs goedkeuring gegeven aan de vernieuwde ‘gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen.’ Iedereen die in opdracht van een waterschap werkt, dient zich aan deze gedragscode te houden.

  De nieuwe code is gebaseerd op de Wet natuurbescherming die sinds 1 januari 2017 de Flora- en faunawet vervangt. Deze versie is ook gebaseerd op de nieuwste soortenlijsten. De nieuwe code richt zich vooralsnog alleen op bestendig beheer en onderhoud.

  Bij het heroverwegen van de voorgeschreven werkwijzen is geprobeerd om de werklast te verminderen. Uitgangspunt is steeds dat de gedragscode voldoende garantie biedt op de bescherming van soorten.

  Habitatbenadering

  Zo biedt de nieuwe versie van de gedragscode in de vorm van een ‘habitatbenadering’ een alternatieve aanpak van het schonen en baggeren van sloten. Hierdoor is het arbeidsintensieve en weinig doelmatige ‘voorlopen’ en ‘nalopen’ minder vaak nodig.

  Ook ligt in deze versie van de gedragscode meer nadruk op het toepassen ervan op plaatsen waar de beschermde soorten daadwerkelijk voorkomen. Voor handelingen op andere plaatsen geldt uitsluitend de algemene zorgplicht van de nieuwe Wet natuurbescherming.

  Bekijk hier de nieuwe gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties