Nieuwe investeringsinstelling biedt hoop voor financiering geothermie

Het kabinet gaat een investeringsfonds in het leven roepen waar bedrijven bij kunnen aankloppen voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s waarvoor zij niet bij een gewone bank terechtkunnen. Invest-NL, zoals het nieuwe loket heet, kan uitkomst bieden voor de financiering van bijvoorbeeld geothermieprojecten in de glastuinbouw.

 

In een brief aan de Tweede Kamer kondigen de ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de komst van de nationale financieringsinstelling Invest-NL aan.

 

In een bij de Kamerbrief behorend rapport concludeert het kabinet dat sommige risicovolle investeringsprojecten van bedrijven moeilijk van de grond komen, terwijl die vanuit maatschappelijk oogpunt juist wel gewenst zijn. Als voorbeeld worden geothermieprojecten genoemd. Invest-NL moet volgens de drie ministers uitkomst gaan bieden voor zulke projecten.

 

De instelling gaat daarnaast start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

 

Verder zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen, met nadruk op bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken. „Met deze investeringsbank gaan we investeringen lostrekken op terreinen waar Nederland (overheid en bedrijfsleven) nu kansen laat liggen”, aldus minister Dijsselbloem.