Nieuwe inzichten lagere energiebesparing kassen

De glastuinbouw bespaart in 2020 voor het Energieakkoord 9 petajoule, 1 petajoule minder dan verwacht. Dat blijkt uit de jongste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Nieuwe inzichten over ontwikkelingen in de glastuinbouw zorgen voor die aanpassing. De verwachtingen rond CO2-levering blijven achter door vertraging van aanleg van leidinguitbreiding. Ook blijkt dat de energiesubsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) voor de aanleg van energieschermen waarschijnlijk niet zorgt voor 150 hectare extra energieschermen per jaar, maar 125 hectare.

Voor de twee andere besparingsmaatregelen (Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en levering restwarmte) is geen bijstelling gemaakt.

Sectordoelstellingen CO2

Een ander toekomstbeeld voor het energiegebruik in kassen zorgt ook voor hogere emissieprognoses van CO2. Voor gebruik van WKK’s, areaalontwikkeling, intensivering van de teelt, ledgebruik en aanleg van extra energiescherm gaat het PBL uit van een duidelijk andere voorspelling.

Bekend was al dat de glastuinbouw haar CO2-doelstelling uit het Convenant Glastuinbouw 2013-2010 niet haalt. Het doel was 4,6 megaton CO2 (of equivalenten) als sectoruitstoot. Volgens PLB zal dat uitkomen op 6,9 megaton. Dat gaat de sector mogelijk geld kosten. Bij overschrijding van dat doel worden de kosten voor de aankoop van emissierechten om het doel te halen verdeeld over alle tuinbouwbedrijven, schrijft het PBL.

Nieuwe aannames

Voor de jongste prognoses voor 2030 gaat het PBL uit van een opgesteld WKK-vermogen van 2.300 megawatt en een gelijkblijvend areaal glas van 8.915 hectare. Dat is een veel hoger verwacht WKK-gebruik. De doorbraak van ledbelichting is vertraagd en compenseert het toenemend elektriciteitsgebruik door intensivering niet.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties