Nieuwe meetmethoden nodig voor lichttransmissie

NEN gaat inventariseren of er interesse is voor de ontwikkeling van nieuwe methoden om de lichtdoorlatendheid van kasdekken en schermmaterialen te bepalen. Met de komst van diffuus glas, nieuwe coatings, folies en schermdoeken voldoen de huidige meetmethoden voor tuinbouwglas niet meer.

Het probleem met de oude meetmethoden is dat deze het PAR-licht meten dat loodrecht door het glas valt. Nieuwe schermmiddelen echter verstrooien het licht of houden bepaalde delen van het spectrum tegen.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 maart wil NEN inventariseren of er voldoende interesse is bij belanghebbende partijen om nieuwe meetmethoden voor het bepalen van de optische eigenschappen van tuinbouwglas en overige kasdek- en schermmaterialen in een NEN-norm vast te leggen. Bij voldoende belangstelling uit de markt wordt er een commissie gevormd die deze meetmethoden gaat vastleggen in een norm.

Opgeven voor deze informatiebijeenkomst kan via de website van NEN.

Meer over de nieuwste typen schermcoatings is deze week te lezen Vakblad voor de Bloemisterij nummer 8.