Nieuwe onderzoeken gestart rond aardwarmte

In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte van het innovatieprogramma Kas als Energiebron zijn onlangs drie onderzoeken gestart op het gebied van aardwarmte. Het gaat om onderzoek naar de toepassing van microbiologie, de verwijdering van testwater en de (milieu)impact van zogeheten inhibatoren bij geothermieprojecten.

Het onderzoek naar de toepassing van microbiologie houdt in dat dat de microbiologie van verschillende doubletten, in verschillende aardlagen wordt bestudeerd. In geothermiesystemen kunnen bacteriën zorgen voor verstoppingen van injectiesystemen en gevaarlijke H2S-vorming. Onderzocht wordt welke microbiologie optreedt en mogelijk problemen kan veroorzaken. Budget: €23.900; looptijd: 1 maart 2017 tot 1 augustus 2018.

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het vaak niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met meerdere bevoegde gezagen. Het onderzoek naar de verwijdering van testwater moet leiden tot oplossingen die vanuit technisch, maatschappelijk en milieutechnisch oogpunt het beste zijn. Budget: €47.000; looptijd: 1 november 2017 tot 1 oktober 2018.

Bij Nederlandse geothermieprojecten worden zogeheten inhibatoren gedoseerd in kleine doses om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, neerslag (scaling) en biologische vervuiling (biofouling) tegen te gaan. In het onderzoek naar (milieu)impact van inhibatoren bij aardwarmte wordt nagegaan welke stoffen daar momenteel voor worden gebruikt, in welke doseringen, met welk doel en met welke (milieu)risico’s. Onderzocht wordt verder welke middelen op welke wijze zonder gevaar voor milieu en drinkwater zijn toe te passen. Budget: €48.500; looptijd: 1 december 2017 tot 1 juli 2018.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties