Nieuwe poging voor systeemaanpak ziekten en plagen

Telers die zich houden aan de basisprincipes van geïntegreerde teelt zouden toegang moeten kunnen krijgen tot extra correctiemiddelen. Dat is het principe van een pilotstudie die LTO Glaskracht Nederland doet in samenwerking met het Ctgb en NVWA.

Tuinbouw en overheid doen een pilotstudie naar een nieuw systeem van duurzame gewasbescherming, waarin met middelen noodsituaties in teelten zijn op te vangen. Deze systeembenadering levert per saldo de minste risico’s op voor mens, dier en milieu. Ook zouden overheid en telers flexibeler met het gebruik van correctiemiddelen in een verder voornamelijk biologische gewasbescherming moeten kunnen omspringen.

Aanpak wolluis
Voor siergewassen wordt een casus voor de aanpak van wolluis uitgewerkt. Deze plaag breidt snel uit door het wegvallen van breedwerkende middelen. Biologie wordt uitgezet en ook worden diverse hygiënemaatregelen genomen. Om de plaagdruk te verlagen zouden telers een selectief middel moeten kunnen inzetten. Mag dat niet, dan zijn telers genoodzaakt over te stappen op de breedwerkende middelen, waarbij ook het ecosysteem tegen spint wegvalt en wellicht andere ecosystemen (afhankelijk van de teelt).

Lees meer over de nieuwe systeemaanpak, in het Vakblad van vrijdag 18 september.