Definitieve versie 7e APN vastgesteld

  De definitieve versie van het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN) is vastgesteld. Dat heeft demissionair minister Schouten van LNV officieel laten weten aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze versie zal bij de Europese Commissie worden ingediend ter ondersteuning van de onderhandelingen om de mestderogatie voor Nederland te verlengen.

  Het aangekondigde verplichte rotatieschema met rustgewassen, waarbij grond om de vier jaar minstens een jaar leeg moet liggen, zal alleen op losse grondsoorten gelden, laat de demissionair minister weten. Daarbij zal dit voor „langjarige teelten die langer op het land staan dan de maximale cyclus van de rustgewassen” niet gelden.

  Ook voor winterteelten zal dit niet gelden. Hier worden mogelijk alle meerjarige teelten onder geschaard, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer hierom had gevraagd. Hierover geeft Schouten op het moment nog geen volledige duidelijkheid.

  1 oktober wordt adviesdatum

  Verder zal de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen van 1 oktober ook alleen op losse grondsoorten gelden. Bij alle teelten die niet onder winterteelten vallen zal dit bovendien geen verplichte datum worden, maar een adviesdatum. Enige uitzondering hierop is maïsteelt.

  De stikstofgebruikersnorm voor niet-vlinderbloemige groenbemesters die voor 1 september zijn gezaaid, wordt nirt geschrapt. Wel wordt de inzaai van een vanggewas waar dat verplicht wordt, in alle gevallen verplicht op het volledige perceel.

  Uitrijddatum mest maand later

  Op het vlak van bemestingsvrije zones langs waterstroken is er niet veel veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van het 7e APN. Wel zal de huidige waterkwaliteit worden meegenomen in de bepaling van teeltvrije zones, waardoor gebieden waar het water al aan de gestelde eisen voldoet hier wellicht niet mee te maken krijgen.

  De datum waarop begonnen mag worden met drijfmest en dunne fractie dierlijke mest schuift een maand op. Voortaan is dit pas vanaf 15 maart toegestaan.

  Verlenging derogatie niet zeker

  Het 7e APN moet mede bijdragen aan een verlengeing van de mestderogatie. Door deze ontheffing hoeven ondernemers in alle agrarische sectoren zich in Nederland niet te houden aan de maximale mestuitstoot van 170 kg stikstof/ha/jaar. Hierover voert Schouten gesprekken met de Europese Commissie.

  Deze gesprekken lopen niet zeer soepel, laat Schouten weten. Zo is de Commissie niet te spreken over de Nederlandse waterkwaliteit. Of de mestderogatie voor Nederland zal worden verlengt, is volgens de demissionaire minister dan ook beslist nog niet zeker.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties