Nog meer onderzoek naar planten als luchtzuiveraar: is dat nodig?

Wageningse wetenschappers zetten vol in op allerlei onderzoek naar de luchtzuiverende werking van planten in gebouwen. Dát planten een luchtzuiverend effect hebben, is echter al lang bewezen. Waarom steken deze researchers dan toch zo veel energie in nog meer onderzoek?

Al in 1989 wees een NASA-studie uit dat sommige veelvoorkomende kamerplanten de lucht in gebouwen kunnen zuiveren van giftige stofdeeltjes, zoals benzeen, formaldehyde en trichloorethyleen. Kampioen luchtzuivering per oppervlakte blad is de varen Adiantum, zo bleek uit onderzoek van Fytagoras.

Optimaliseren

„De NASA-studie dateert van bijna dertig jaar geleden. Sindsdien is de meetapparatuur veel geavanceerder geworden en is er op verschillende plekken verder onderzoek gedaan. We willen graag weten of wij tot dezelfde conclusies komen”, aldus plantfysioloog Pieter de Visser van de business unit Glastuinbouw van Wageningen UR. „We willen ook vaststellen hóe planten precies lucht zuiveren. We weten hoe stofjes de plant ingaan, maar wat er vervolgens gebeurt, is niet duidelijk. Blijven de stofjes ergens in de plant hangen of worden ze in de assimilatieketen verwerkt? Met de kennis die dat oplevert, hopen we methoden te kunnen ontwikkelen om de zuiverende werking van planten te optimaliseren. Dit is een sterke wens van de praktijk.”

Minder ziekteverzuim

Charlotte Lelieveld coördineert bij Wageningen Environmental Research (Alterra) het TKI- project ’Planten voor een prima binnenklimaat’. „In veel gebouwen heerst een slecht binnenklimaat”, zegt Lelieveld. „Dat uit zich in allerlei gezondheidsklachten van medewerkers en bewoners. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken in lab situaties is gebleken dat planten bij kunnen dragen aan een oplossing voor deze klachten.”

In een consortium van kennisinstellingen en bedrijven onderzoekt Lelieveld hoe planten in praktijksituaties bijdragen aan de luchtkwaliteit en het welzijn van mensen. „We meten de effecten op het binnenmilieu en kijken daarbij ook naar de kosten en baten. Gebouweigenaren zien planten vaak vooral als kostenpost. Door onze onderzoeksresultaten te vertalen naar financiële baten krijgen we inzicht of gebouweigenaren met planten kunnen besparen op energievretende luchtbehandelingssystemen. We kijken ook of er een verband is tussen de aanwezigheid van planten en minder ziekteverzuim of een hogere productiviteit.”

Bomen en struiken

Onderzoeker Tycho Vermeulen van de business unit Glastuinbouw richt zich op het gezondheidseffect van groen op stadsniveau. „Waar eerder Nederlands onderzoek kritisch was over de mogelijkheden, concluderen Duitse en Britse onderzoekers juist dat bomen en struiken 10 tot 15% van schadelijke stoffen in stedelijke gebieden kunnen afvangen. We kijken nu samen met de gemeente Den Haag op welke wijze groene voorzieningen kunnen bijdragen aan minder fijnstof in de stad.”