Noodfonds Sierteelt wordt Noodfonds land- en tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt hard aan één Noodfonds voor de sierteelt, de fritesaardappelsector en de voedingstuinbouw. Een land- en tuinbouwbreed fonds en dus niet waar het tuinbouwcrisisteam om heeft gevraagd, namelijk een specifiek Noodfonds Sierteelt en een pakket van steunmaatregelen voor de groente- en fruitketen.

Het fonds komt wel bovenop het generieke maatregelenpakket dat de overheid heeft ingesteld om de effecten van de coronacrisis te beperken. Hoe de maatregelen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Dus ook niet hoeveel er voor wordt uitgetrokken. De verwachting is dat het ministerie komende week naar buiten komt met de plannen, die voor een deel goedkeuring behoeven van de Europese Commissie. Die heeft ingestemd dat bedrijven maximaal € 800.000 aan steun mogen krijgen.

Dat voor een breed fonds wordt gekozen en niet per sector apart, heeft volgens LNV te maken met de snelheid waarop zo’n fonds is te realiseren.

Verwatering steunpakket corona

Het Tuinbouwcrisisteam is niet blij met de plannen.  Voorzitter Jaap Bond vreest verwatering als de maatregelen niet gericht zijn op de tuinbouwsectoren. „We liepen met de sierteelt voorop. Nu komen andere sectoren als aardappelen er achteraan. Als je nu alles onder één regeling probeert te krijgen, verwatert dat mogelijk. Een gericht steunpakket is absoluut noodzakelijk. Banken vrezen dat 35% van de sierteeltbedrijven omvalt als dat uitblijft.”

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, typeert de huidige stand van zaken als volgt: „Zoals het er nu voor staat, kan ik de maatregelen het beste vergelijken met een auto waar we nog niet weten hoeveel benzine er in zit en of er ook wel motorolie is toegevoegd.” Hij hoopt in gesprekken met zowel LNV als andere departementen het beste voor zowel de sierteelt als groenteteelt te bewerkstelligen.

Na nationaal fonds, ook Europees fonds

Kans op ook steun uit Brussel is met een nationaal fonds volgens Van der Tak groter. Zijn voorstel is om op basis van het nationale noodfonds samen met Schouten met een voorstel voor een Europees noodfonds te komen. „Eerst nationaal, dan opnieuw naar Brussel.” In ieder geval gaat Schouten nogmaals bij de commissie aandringen op nodige en snelle maatregelen.

Recentelijk in een interview op Oogst-TV hamerde de bewindsvrouw nogmaals op het inzetten ook voor de sierteelt van maatregelen zoals die binnen de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) van de EU al bestaan voor de groente- en fruitsector. Zij denkt daarbij aan compensatie voor geleden schade zoals steun voor het doordraaien dan wel het uit de markt nemen van sierteeltproducten. Alleen Europees Commissaris Wojciechowski van Landbouw denkt echter niet dat de GMO van de Europese Unie de ondersteunende instrumenten biedt om de sierteeltsector te ondersteunen die zwaar wordt getroffen door de maatregelen van de coronacrisis.

Waarom niet vraagt Mike Aldewereld, relatiemanager Glastuinbouw bij ABAB Accountants, zich af. „Ik kan me nu juist voorstellen dat de GMO-gelden gebruikt gaan worden om producten uit de markt te halen of te compenseren, hiermee zou zowel de markt als de teler mee geholpen zijn. Een stap waar we eigenlijk al veel eerder het GMO voor zouden moeten gebruiken.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties