NVWA controleert streng op imidaclopridhoudende middelen

Glastuinders die ongeoorloofd imidaclopridhoudende middelen in hun middelenkast hebben staan of hebben gebruikt, kunnen rekenen op een forse boete die kan oplopen tot € 1.500. Vanaf nu gaan inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hier streng op controleren

Vanaf 15 maart gelden er strenge eisen voor de (ver)koop, het in voorraad hebben en de toepassing van imidaclopridhoudende middelen (Admire, Kohinor 700 WG en WOPRO Imidacloprid 70 WG). Glastuinders mogen het alleen in hun bezit hebben als ze dat via een certificaat kunnen aantonen, afgegeven door een daartoe geaccrediteerde organisatie.

De NVWA adviseert kastelers hun kast met gewasbeschermingsmiddelen daarom te controleren op deze middelen en – als ze niet over een certificaat beschikken – in te leveren bij een erkend inzamelpunt.