Vakblad voor de Bloemisterij Energie Ocap: ’CO2-opslag onder Noordzee is extra kans voor glastuinbouw’

Ocap: ’CO2-opslag onder Noordzee is extra kans voor glastuinbouw’

0

Ocap reageert verheugd op het plan van onder meer Havenbedrijf Rotterdam om CO2 van de industrie op te slaan onder de Noordzee. „Als de nu gepresenteerde plannen worden gerealiseerd, dan bieden die de tuinbouw een extra kans”, aldus het bedrijf. „We willen zo snel mogelijk biogene CO2 afvangen bij afvalenergiebedrijven en die in de zomer aan de glastuinbouw leveren. Met koppeling aan opslag ontstaat de kans om met de dure afvanginstallaties ook in de winter CO2 af te vangen en op te slaan. Daardoor ontstaat de mogelijkheid pieken in de vraag beter op te vangen en afdoende ’back-up’ te hebben in geval van storingen. Als dat administratief mogelijk wordt is het bovendien – vergelijkbaar met groene stroom – mogelijk om in de zomer ’groene’ CO2 aan de tuinbouw te leveren en in de winter extra fossiele CO2 op te slaan. Dan snijdt het mes aan twee kanten, ook in financieel opzicht.’

CO2 van de industrie opslaan in een leeg gasveld op zo’n 25 km uit de kust onder de Noordzee en vervolgens gebruiken in de glastuinbouw is technisch haalbaar. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN). Het is ook kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die het kabinet wil nemen om de klimaatdoelen te halen.

De drie partijen namen vorig jaar het initiatief voor de verkenning van een project dat deze ontwikkeling in het Rotterdamse havengebied kan realiseren. Het project, dat de naam Prothos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage) heeft gekregen, moet ertoe leiden dat jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. Op basis van de onderdelen techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie luidt de conclusie dat het initiatief technisch haalbaar en kosteneffectief is. De drie partijen gaan het idee daarom inbrengen in de lopende gespreken voor een nieuw klimaatakkoord.

Businesscase
De komende maanden willen Havenbedrijf, Gasunie en EBN tot de uitwerking van een businesscase komen. Ze doen dat elk vanuit de eigen expertise: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport. Verwacht wordt dat een investeringsbeslissing in 2019 zal plaatsvinden.

Reageer op dit artikel

avatar