Ocap en Alco breiden CO2-levering aan glastuinbouw uit

Ocap en bioethanolproducent Alco Energy Rotterdam hebben de bouw van een tweede compressor afgerond, waarmee er meer CO2 beschikbaar komt voor de glastuinbouw. Deze uitbreiding stelt Ocap onder meer in staat om in 2021 het gebied ’Aalsmeer/De Kwakel’ te ontsluiten. Na een periode van proefdraaien is de tweede compressor volgens plan in gebruik genomen. De provincie Noord-Holland steunt deze uitbreiding met een subsidie vanuit TWIN-H subsidiemiddelen.

„Meer bio-CO2 is essentieel om de CO2-levering aan de glastuinbouw op de langere termijn veilig te stellen”, aldus Jacob Limbeek, directeur Ocap. „Zoals bekend, moeten de grote industrieën straks heffingen betalen voor de uitstoot van fossiele CO2 , waardoor voor hen de opslag van deze fossiele CO₂ onder de zeebodem een economische voorkeur heeft.”

Zonder aanvullend beleid kunnen de initiatieven voor CO2-opslag in lege gasvelden onder de zeebodem een bedreiging zijn voor de levering van CO2 aan de glastuinbouw. Ocap, Glastuinbouw Nederland en Shell hebben daarom de handen ineengeslagen en zijn in gesprek gegaan met de ministeries van LNV en EZK om naast CCS (opslag op zee) ook CCU (hergebruik van CO2) mogelijk te houden.

Deze zomer hebben beide ministeries met een brief gereageerd op een motie van de Tweede Kamer om de CO2-voorziening richting de glastuinbouw zeker te stellen. Dit voorstel moet in de komende maanden nog verder worden uitgewerkt en de tijd daarvoor dringt, maar volgens Ocap is dit voorstel een goed uitgangspunt voor het behoud van de bestaande CO2-levering. Het voorstel zet daarnaast met name in op de ontwikkeling van meer aanbod van bio-CO2. Met de bouw van een tweede compressor bij Alco zet Ocap daarvoor nu al een belangrijke stap.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties