Omwonende loopt geen risico bij correcte spuitwerkzaamheden

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico’s. De veilige grenswaarden worden niet overschreden. Die conclusie trekt het Ctgb naar aanleiding van het recent gepubliceerde Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden door het RIVM en het bodemonderzoek in Westerveld.

Naar aanleiding van beide onderzoeken maakte het Ctgb een advies voor de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overall conclusie is dat beide onderzoeken naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden van landbouwgebieden laten zien dat onder realistische gebruiksomstandigheden de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Er is voor het Ctgb dan ook geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen.

Uitzending Zembla

Ter voorbereiding op de Zembla-uitzending later deze maand over het Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden en bodemonderzoek in Westerveld, had het Ctgb een informerend achtergrondgesprek met de redactie van het programma. In dit gesprek en bij de beantwoording van de aanvullende vragen, is uitgelegd dat het beoordelingssysteem voldoende robuust is. Ook risico’s voor zwangere vrouwen, kleine kinderen en bijvoorbeeld neurotoxiciteit, worden in het Europese beoordelingsmodel meegenomen.

In de uitzending komt ook landbouwminister Carola Schouten aan het woord, waarin ze pleit voor een andere kijk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. „We hebben nu vooral discussie over welke middelen we wel of niet mogen gebruiken. Ik wil dat we het hebben over wat er voor nodig is om die plant heel weerbaar te maken.”

Daarmee geeft ze al een tip van de sluier van haar visie op gewasbeschermingsmiddelen die naar verwachting later deze maand naar buiten komt.

Aanbevelingen overgenomen

Het kabinet neemt een deel van de aanbevelingen van het RIVM naar aanleiding van het blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden over.

Aanbeveling RIVM: verbeteren beoordelingsmethodiek (met daartoe benodigd nader onderzoek)
Deze aanbeveling wordt overgenomen. Bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen moet gebruik worden gemaakt van een Europese beoordelingsmethode, die toevallig juist momenteel wordt herzien. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Europa omtrent verdere verbetering van de beoordelingsmethode en daarvoor benodigd onderzoek, zal het kabinet bezien of en zo ja welke vervolgacties in Nederland gewenst zijn.

• Aanbeveling RIVM: actualisering Gezondheidsverkenning
Het RIVM beveelt aan om met de kennis van het blootstellingsonderzoek nog een verificatie uit te voeren van de Gezondheidsverkenning met andere afstandscriteria. Hiertoe zal opdracht worden gegeven.

• Aanbeveling RIVM: aanvullend gezondheidsonderzoek
Nu de resultaten van zowel de gezondheidsverkenning als het blootstellingsonderzoek beschikbaar zijn, geeft het kabinet de Gezondheidsraad opdracht om nader te onderzoeken of er gezondheidsrisico’s zijn en hierover te adviseren. Hierbij zullen de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek worden meegenomen alsmede de inzet op de verdere ontwikkeling van de toelatingsbeoordeling waardoor risico’s nog beter kunnen worden getoetst en op de verdere verduurzaming van de gewasbescherming waardoor de blootstelling wordt teruggebracht.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties