Werkgevers dienen voorstellen in voor aanpassing NOW

Werkgeversorganisaties hebben vrijdagavond 3 april voorstellen voor aanpassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ingeleverd bij Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenjeid. Ze deden dat voor sectoren met seizoensomzet in het voorjaar; naast land- en tuinbouw, ook onder meer namens horeca, recreatie, retail en schoonmaak.

Afgelopen week heeft LTO Nederland-voorzitter Marc Calon Koolmees gewezen op de grote tekortkoming in de NOW voor bedrijven met een omzetpiek in het voorjaar. Ondernemers in onder meer de boomkwekerij, sierteelt, bolbloemen, perkgoed en vollegrondsgroenten hebben nu vrijwel niets aan de NOW-regeling.

In het voorstel van LTO Nederland, dat wordt ondersteund door VNO-NCW, MKB-Nederland en de vakbonden, wordt voorgesteld om voor berekening van het omzetverlies in 2020 een verglijkbare periode uit 2019 te gebruiken. Tevens wordt voorgesteld, omwille van controleerbaarheid, dit te onderbouwen met een accountantsverklaring. Kwekers en handelaren met de omzetpiek in het voorjaar vallen met de huidige opzet van de NOW-regeling buiten de boot. Dat heeft afgelopen week tot veel en heftige reacties geleid van ondernemers. Ook de Tweede Kamer heeft inmiddels hierover al vragen gesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken bestudeert de voorstellen.

Geen rekening seizoensschommelingen

Voorwaarde om tegemoetkoming te krijgen voor de loonkosten van personeel is dat een bedrijf minstens 20% omzetverlies moet hebben gedurende drie maanden vanaf 1 maart. Hierbij wordt de omzet vergeleken met een vierde van de jaaromzet van 2019, zonder rekening te houden met seizoensschommelingen.

Probleem voor ondernemers met seizoensgebonden teelten is dat meer dan 50% van de omzet in de maanden maart tot en met mei wordt gerealiseerd. Binnen de huidige berekening van de NOW vallen deze bedrijven daardoor buiten de boot.

Lees nu al vast een extra gepubliceerd PLUS-artikel in de digitale magazine van de Bloemisterij.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties