Alles groeit in de bloembollen: meer areaal en meer bedrijven

In de bloembollensector is het afgelopen jaar zowel het areaal als het aantal bedrijven gegroeid. Het areaal nam vorig jaar met 4,8% toe tot 26.050 hectare, terwijl het aantal teeltbedrijven met bloembollen groeide met 4,5% tot 1.620 bedrijven. De voornaamste groei zit in de tulpen en lelies, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tulpen nemen ruim de helft van het Nederlandse areaal bloembollen in beslag met 13.200 hectare in 2016, een groei van ruim 8,5% ten opzichte van het jaar ervoor. De oppervlakte aan lelies is met 3,9% uitgedijd tot 6.070 hectare. Alle andere voorname bol- en knolsoorten leverden iets aan areaal in.

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen, zo heeft het CBS becijferd. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, vooral bij de narcis en gladiool. In totaal steeg de oppervlakte die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt met 16 procent. De gemiddelde bloembollenteler had in 2016 bijna twee keer zo veel land bestemd voor de bollenteelt als in 2000.

Nederland kent steeds minder bloembollentelers. Het aantal bedrijven met bloembollenteelt nam sinds de eeuwwisseling met 40% af, een daling van meer dan 1.100 telers. Tegelijkertijd verdubbelde het gemiddelde areaal per teler, het groeide met ongeveer 8 naar 16 hectare. Niet alleen is het aantal bedrijven afgenomen en worden bestaande bedrijven groter, ook laten bollentelers steeds vaker de teelt van bepaalde soorten achterwege.

Zo is vooral het aantal telers van narcissen en gladiolen met respectievelijk 64 en 53% gedaald sinds 2000. De daling van het aantal bedrijven ging gepaard met de daling van het areaal van deze soorten. Verder nam ook het aantal tulpenbollentelers met 47% af. Van de tulpenbollen nam het areaal wel toe. Steeds minder telers zijn dus verantwoordelijk voor het groeiende areaal van deze bollensoort.

Ondanks de daling van het aantal bloembollentelers steeg de oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt. Het areaal bloembollen is sinds 2000 met 16 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Alleen al tussen 2015 en 2016 steeg het areaal met ongeveer 5 procent.

De groei is vooral te zien in de toename van het areaal tulpen dat sinds 2000 met 36% in omvang toenam. Meer dan de helft van het totale bloembollenareaal was in 2016 bestemd voor de tulpenbollenteelt. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 30 en 20%  minder hard dan het areaal tulpenbollen. De gladiool is steeds minder populair bij bollentelers. Het areaal gladiolen laat al jaren een gestage daling zien en is sinds 2000 met 43% afgenomen.

bedrijven bloembollen CBS Schermafbeelding 2017-04-20 om 14.35.48 Schermafbeelding 2017-04-20 om 14.36.00

guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Martien Laan
Martien Laan
6 jaren geleden

lees dat er een nieuwe verkoop organisatie is ,zou dat het ei van Columbus zijn?
Ton Groot is zijn naam en volgen de site die nu in de lucht is gegaan is hij serieus.
Ik hoop voor hem dat de andere verkoop organisaties hem niet gaan dwars zitten,
al weet ik uit ervaring dat ze hem absoluut zullen bellen en vragen waar hij mee bezig is.