Crisisorganisatie heeft vragen over impact lockdown voor sierteelt

Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown in Nederland en Duitsland kwam maandag 14 december het Crisisteam Corona Tuinbouw bijeen. Ze verwacht voor de sierteeltsector komende periode een omzet die 25% lager komt te liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het crisisteam heeft vragen over de status van siergewassen in deze lockdown. En wensen voor compensatie.

Het crisisteam adviseert ondernemers om hun omzetschade goed bij te houden. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij Royal FloraHolland kunnen voor het vastleggen voor het omzetverlies het Registratieformulier Schade Corona bij Glastuinbouw Nederland opvragen via info@glastuinbouwnederland.nl.

Het crisisteam besloot voor de sierteeltsector de lobby in te zetten op twee sporen. Ten eerste het zoveel mogelijk open houden van de markt. Ten tweede het zo ruim mogelijk compenseren van door Corona geleden schade.

Afzetmarkt open houden

De verkoop van bloemen in Nederland mag voorlopig buiten doorgaan. Daarmee krijgt de verkoop van bloemen een bijzondere status. In de lobby probeert het crisisteam de positieve waarden van bloemen en planten op gezondheid, welbevinden en geluk onder de aandacht te houden. Vanuit deze positieve waarden tracht ze richting de overheid de interpretatie van het genomen besluit positief te beïnvloeden. Er zijn namelijk nog wat vragen te beantwoorden:

  • Is de verkoop tot kerst toegestaan vanwege de koppeling met kerstbomenverkoop of kan de buitenverkoop gedurende de hele lockdown plaatsvinden?
  • Kan de status aparte gezien worden als een opmaat naar een essentieel verklaring van bloemisten? Is er een reden dat bloemen wel genoemd zijn en planten niet?
  • Mogen tuincentra buiten een bloemenverkoop organiseren of is dit alleen voor bloemisten? In Duitsland is een soortgelijk besluit genomen als in Nederland: de verkoop van kerstbomen en bloemen mag doorgaan. Hier wordt niet gesproken over buitenverkoop. De interpretatie van het besluit moet ook in Duitsland nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast is er een verschil per staat mogelijk.

Compensatie voor verliezen

Tijdens de eerste corona golf is het Noodfonds Sierteelt opgericht. Deze is inmiddels gesloten. Het niet gebruikte deel van het noodfonds van € 600 mln. is teruggegaan naar de algemene middelen en is niet meer beschikbaar voor onze sector. Op dit moment staat het Rijk niet open voor een nieuwe openstelling. Het Rijk wil geen sector specifieke maatregelen. Voorlopig richten wij ons daarom op de algemene maatregelen. NOW is daarvan het meest relevant. De mogelijkheid om NOW 3 (oktober – december 2020) aan te vragen is verlengd. Dit kan nu tot 27 december. Het is mogelijk om de periode van 3 maanden in te laten gaan per 1 december, zodat de nu aankomende verliezen zoveel als mogelijk kunnen worden meegenomen. Om voor NOW in aanmerking te komen is 20% omzetverlies de drempel. Je kan tot 90% van je loonsom uitbetaald krijgen. Daarnaast is er de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Bij 30 % omzetverlies kan je 70 % van de vaste lasten (standaard berekening per SBI code) vergoed krijgen tot een maximum van € 90.000,- per 3 maanden. Zowel het percentage als het maximum bedrag is verhoogd (percentage was 50 % en maximum van € 50.000,- per 4 maanden), maar het maximum is meer gebaseerd op horeca en winkels dan op de tuinbouwsector. Het crisisteam zet de lobby daarom in op een verdere verhoging van het maximum bedrag.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties