Belastingplan 2021: investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021 via de baan gerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Dit staat in het Belastingplan 2021, dat vandaag bekend werd gemaakt op Prinsjesdag 2020.

In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren. Tegelijkertijd biedt het kabinet ook perspectief voor de periode daarna. In het Belastingplan valt te lezen dat werkgevers voortaan geen loonheffing meer betalen voor scholingskosten die ze maken na het beëindigen van het dienstverband van een medewerker. Mensen die in deze crisis hun baan verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen, vindt het kabinet.

Verlaging vennootschapsbelasting gaat niet door
De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25% blijft. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om juist nu in de coronacrisis de economie te versterken.LNV: Oneerlijke handelspraktijken verbieden
In de begroting van het ministerie van LNV, staat dat het departement in het najaar van 2020 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt om oneerlijke handelspraktijken te verbieden. Daarnaast presenteert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een monitor die inzichtelijk maakt hoe de prijsvorming van een aantal producten zich in de voedselketen ontwikkelt. De ACM onderzoekt wat eventuele knelpunten zijn, daar waar het gaat om het (niet) belonen van agrariërs die zich inspannen voor duurzaamheid.

Regelingen glastuinbouw
Uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit valt op te maken dat voor de investeringregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) in 2021 € 21,5 miljoen beschikbaar is. Dat stimuleert investeringen in energiebesparende maatregelen en aansluitingen op regionale warmte- en CO2-netten. Steun voor niet-rijpe innovaties is er ook via de regeling Markintroducties energie-innovaties (MEI): voor deze regeling is € 6,0 miljoen gereserveerd. Voor het programma Kas als Energiebron is in 2021 € 12,3 miljoen gereserveerd.

Daarnaast houdt de glastuinbouw recht op een verlaagde energiebelasting (€ 126 miljoen) in 2021.

Nederland moet zich schrap zetten
Koning Willem-Alexander waarschuwde in de Troonrede dat de grote klap nog moet komen en stelde dat Nederland zich schrap moet zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties