Vers van de pers

Fossielvrije potplantenteelt mogelijk met matverwarming

Het gebruik van elektrische matverwarming biedt de mogelijkheid voor de potplanten-teelt om in de toekomst zelfs fossielvrij te kunnen telen. Daarnaast kan er een...