’Ondernemers weten MIT-subsidie te vinden’

Ondernemers in het mkb die willen innoveren, weten de regeling voor MIT-subsidie te vinden. Voor hen is MIT-subsidie vaak net dat steuntje in de rug waardoor een innovatief project wél van de grond komt. Dat concludeert demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken uit een evaluatie van de MIT-regeling. Ondernemers uit de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) blijken het vaakst een MIT-aanvraag te doen, evenals ondernemers uit de topsectoren Agri & Food en High Tech Systems & Materialen.

Ondernemers in de topsector T&U gebruiken de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) met name voor kennisvouchers. In 2015 ging bijna de helft van de kennisvouchers naar deze topsector. Bovendien werden heel veel van deze kennisvouchers aangevraagd door één organisatie: Proeftuin Zwaagdijk. Dit onderzoekscentrum heeft onder meer als opdracht om kennisvragen van het mkb te verzamelen en te faciliteren. Behalve kennisvouchers werd ook veel subsidie aangevraagd voor haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.

Gemiddeld lag de kans dat een subsidieaanvraag werd gehonoreerd in de periode 2013–2015 tussen de 44% tot 70%. In de topsector T&U werd zelfs 84% van de aanvragen goedgekeurd. Samen met de topsector Energie diende deze topsector in 2013–2015 de meeste aanvragen in. Bij de topsector Energie ging het om acht tot tien aanvragen per jaar en bij T&U om drie tot zes.

Daarnaast trekt de MIT zowel starters als langer bestaande bedrijven. Ongeveer de helft van de deelnemende bedrijven is jonger dan vijf jaar. Kamp noemt de regeling doelmatig omdat de kosten ervan in verhouding staan tot de effecten van de MIT. Bijna 70% van de mkb’ers geeft aan dat de administratieve lasten van een MIT-aanvraag in balans zijn met de omvang van de subsidie.

Het is volgens de evaluatie nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de vraag of MIT-subsidie tot harde economische resultaten heeft geleid bij de betreffende mkb-bedrijven. Nog niet alle MIT-projecten zijn afgelopen en soms duurt het enige tijd voordat economische resultaten optreden. Toch lijken de resultaten van de evaluatie er volgens de onderzoekers op te wijzen dat de MIT-subsidie wel leidt tot meer ’additionele activiteiten’ op mkb-bedrijven.