Onderzoek diepe geothermie in Bergerden

De provincie Gelderland laat onderzoek doen naar de mogelijkheden van diepe geothermie voor glastuinbouwgebied Bergerden. „In 2012 bleek ondiepe geothermie – tot 3 km diepte – geen optie te zijn, maar volgens deskundigen valt er op grotere diepte vermoedelijk wél aardwarmte te winnen”, aldus Benno Schouten zaakvoerder voor het collectieve energie- en gietwaterbedrijf van de telers in Bergerden.

In het gebied doen zich de laatste tijd weer nieuwe ontwikkelingen voor. Zo wordt dit jaar gestart met de bouw van een biomassavergistingsinstallatie. Eind vorig jaar kocht aardbeienkwekerij Royal Berry – die al met 15 ha in het gebied is gevestigd – nog eens 14 ha grond aan, waarmee het zijn oppervlakte verdubbelde.

De aankoop van deze gronden is volgens Schouten echter nog niet voldoende om de grondexploitatiekosten van de gemeente Lingewaard te drukken. „Er staat nog zo’n 60 ha te koop, grondposities die de begroting van de gemeente belasten.” Om die reden hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland vorige maand besloten het preventief toezicht dat de provincie in 2015 op het gebied uitoefende, ook dit jaar voort te zetten.

Warmtenet
Er is de provincie volgens Schouten veel aan gelegen om het gebied een impuls te geven. „Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar diepe geothermie, de verplaatsingsregeling die wordt voortgezet, de voortgaande plannen voor aansluiting van het gebied op een warmtenet van Nuon en de vorig jaar gestarte campagne ’Hier groeit iets moois’.”