Onderzoeksfonds tulp (TOF) in oprichting

Kwekers en broeiers van tulp gaan zelf geld bijeenbrengen voor onderzoek. Standsorganisatie KAVB en LTO-Groeiservice lanceerden gisteren het TulpenOnderzoeksFonds (TOF).

Het intiatief moet volgens Jan Mantel, netwerkcoördinator tulp bij LTO Groeiservice, ‘van, voor en door tulpentelers en broeiers’ zijn. De eerste speerpunten zijn voortzetting van virusonderzoek dat reeds ketenbreed is opgezet en duurzame teelt en broeierij. Onderzoek blijft volgens Mantel noodzakelijk. „Financiering door het Productschap Tuinbouw valt weg. We moeten voorkomen dat straks ook de onderzoekscapaciteit verdwijnt. We vergeten soms hoe belangrijk onderzoek is voor de sector.” Op een bijeenkomst in Bovenkarspel op 12 september reageerden telers positief op het gepresenteerde initiatief TOF, tulpenonderzoeksfonds.

Vrijwillige bijdrage
De vrijwillige bijdrage is €40 per ha tulpenbollen met een bedrijfsmaximum van €4.000. Per miljoen gebroeide tulpen is de afdracht €80, met een maximum van €2.500 per bedrijf. Er is in Nederland 10.000 ha bollenteelt en er worden jaarlijks 1,8 miljard stelen gebroeid. Maximaal is er dus jaarlijks bijna 5,5 ton bijeen te brengen. Telers zullen nog enkele malen gevraagd worden om deelname. Rond 15 oktober wil de organisatie de eerste balans opmaken. „We gaan sowieso beginnen. Het zoeken naar co-financiering is ook al opgestart.” Betrokkenheid van telers vinden we essentieel voor draagvlak en continuïteit Daarnaast willen we transparant zijn over de financiën. Resultaten van het onderzoek blijven waar mogelijk exclusief voor deelnemers.”