Online spreekuur over zuiveringsplicht

Glastuinders die zijn aangesloten bij LTO Noord Glaskracht, LLTB of ZLTO kunnen op maandagochtend 7 december tijdens een online spreekuur vragen stellen over de zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 voor elk individueel glastuinbouwbedrijf gaat gelden. Waterdeskundige Daan van Empel van LTO Glaskracht Nederland zal de vragen beantwoorden.

Aanmelden voor het spreekuur is mogelijk tot vrijdag 4 december om 12:00 uur, via het aanmeldformulier. Voor het volgen van het spreekuur is een goede internetverbinding en computer of tablet met geluid nodig. Wie zich heeft aangemeld, ontvangt maandagochtend 7 december een e-mail met nadere instructies en een link naar het spreekuur.

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor de glastuinbouw. Zuiveringsinstallaties moeten die waterstromen dan voor minimaal 95% zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om: drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor elk individueel glastuinbouwbedrijf.