Onzekerheid in olieland door losbandige Saoediërs

Deze week heeft Saoedi-Arabië aangegeven de productie van olie niet langer te beperken. De prijzen zijn onder druk komen te staan door de opschaling van productie in Amerika, met als gevolg een daling van de koers.

De Saoedi’s verhandelen hierdoor nog extra vaten tegen een prijs rond de 50,- dollar. Doordat de Amerikaanse voorraden deze week iets afgenomen zijn, is de prijsdaling even stopgezet. De voorgaande week was de voorraad met circa 8 miljoen vaten toegenomen en deze week met circa 3 miljoen vaten afgenomen, gemiddeld nog steeds een toename van 2,5 miljoen vaten.

Gas

De temperaturen hebben ervoor zorg gedragen dat de koersen van gas een dalende lijn lieten zien. De korte termijnprijzen zijn deze week in de 15 cent per m³ aangekomen. Voor de lange termijncontracten is ook een daling gezien.

Als de olie prijzen nog verder dalen dan zal de koers van de lange termijncontracten voor gas ook verder kunnen gaan in de weg omlaag. Daarbij is het aanbod ook zeer royaal en blijken er nog veel LNG schepen aan te gaan meren in Europa.

Elektriciteit

De spotmarktprijzen zijn de afgelopen week laag gebleven. Er is meer dan genoeg aanbod door een overvloed aan opwek door wind en zon. Zoveel zelfs dat de uitval van twee centrales (Maasvlakte en Magnum) niet veel impact had op het aanbod en het prijspeil. Op de lange termijn was er weinig beweging in de elektriciteitsprijs, deze schommelde enigszins maar bleef uiteindelijk praktisch ongewijzigd ten opzichte van de week daarvoor.

Het blijven ‘hangen’ van de prijs had grotendeels te maken met het uitstellen van de steenkool productiebeperking van China. Doordat het niveau van de steenkoolprijs praktisch ongewijzigd bleef had de elektriciteitsprijs niet de mogelijkheid de daling van de gasprijs volgen.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.