Oordelen over spotjes BBH is lastig

Op 12 december jl mocht snijhortensia als laatste productgroep dit jaar stemmen over het promotieplan voor de komende drie jaar. Na overtuigende stemuitslagen bij andere productgroepen werd de druk er flink op gelegd. Gelukkig was de uitslag in onze productgroep ook unaniem: 96% van de uitgebrachte stemmen was voor het nieuwe promotieplan 2019-2021.

Als lid van de promotiecommissie was ik hier extra blij mee; het geeft toch aan dat de achterban vertrouwen heeft in onze activiteiten. Later op de middag werd er in rondetafelgesprekken onder andere gediscussieerd over de productspecifieke promotie van ons product. In deze gesprekken werd dit vertrouwen meestal bevestigd, maar kwekers gaven aan het ook ongrijpbaar te vinden. ‘De resultaten van de promotiecampagne zijn moeilijk meetbaar, maar het gevoel is goed’, werd er vaak gezegd. Meetbaarheid is dan ook één van de zaken waar we als promotiecommissie meer aandacht aan besteden.

Het was treffend om te zien hoe meningen verschillen. Sommige kwekers zien liever veel meer geld naar generieke, consumentgerichte bloemenpromotie gaan. Anderen zijn juist overtuigd van het nut van productspecifieke promotie. Voor beide standpunten zijn goede argumenten te noemen. Meer geld naar generieke promotie maakt een breder gedragen, sterke boodschap mogelijk en voorkomt chaos die kan ontstaan bij kleinschalige, productspecifieke promotiecampagnes. Aan de andere kant geeft productspecifieke promotie meer mogelijkheden om het onderscheidende karakter van snijhortensia onder de aandacht te brengen.

Daarnaast verschillen de meningen ook enorm over de reclamespotjes van BBH in Nederland. Sommige kwekers vonden het niet om aan te zien, terwijl anderen hier heel enthousiast over waren. Hierbij is belangrijk te beseffen dat wij, voor een groot gedeelte, niet onder de primaire doelgroep vallen van deze spotjes. Een oordeel hierover vellen maakt het dan ook lastig.

Dit laatste punt bracht bij mij de gedachte naar boven dat er in de promotiecommissie misschien meer ruimte moet zijn voor andere leden dan veelal kwekers die er nu in zitten. Dit brengt misschien vernieuwende ideeën. Ik ben als aftredend lid op zoek naar vervanging en heb na deze middag bedacht dat ik me in deze zoektocht misschien niet moet beperken tot collega-kwekers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties