OPEC deal korte termijn politiek

Voor gas zijn er geen stijgende marktomstandigheden. De temperaturen zijn hoger dan eerder door meteorologen was voorspeld, dit heeft een prijsdrukkend effect. Hierdoor is ook te verklaren dat de prijzen voor gas niet gestegen zijn in navolging van de olieprijs.

Voor de korte termijn was er wel een kleine stijging waar te nemen door extra vraag uit Engeland door de koude dagen van afgelopen week en het opnieuw in gebruik genomen opslagveld Rough, deze moet weer gevuld worden.

Elektriciteit
De prijs van elektriciteit heeft een lichte neergaande trend laten zien deze maand. De markt is begin november in lichte paniek geraakt door de uitval van vele kerncentrales in Frankrijk. Nu zijn er geluiden in de markt dat de ingebruikname van de centrales niet lang op zich laat wachten en de milde weersvoorspellingen zijn ook reden voor ontstressing van de markt.

Vanuit China wordt de prijs van kolen bepaald zo lijkt het. De kolenprijs bepaalt voor een zeer groot gedeelte de prijs van elektriciteit. Toen de prijs van kolen laag was eerder dit jaar maakten de Chinezen bekend vele binnenlandse mijnen te willen sluiten om zo het milieu te sparen, maar toen de prijzen internationaal stegen hebben ze besloten om toch weer lokale mijnen in gebruikt te gaan nemen met als gevolg een dalende mondiale kolenprijs.

Olie
De OPEC heeft besloten de productie van olie te verminderen en zo ook Rusland als niet OPEC-lid. Dit was geheel tegen alle verwachtingen in zoals eerdere dit jaar ook de uitverkiezing van Donald Trump en de Brexit niet verwacht waren. De prijs van olie is direct fors gestegen, omdat iedereen er vanuit gegaan was dat er geen akkoord zou komen over een beperking van de productie. Vooruit kijkend is het nu de vraag of het om een wassen neus gaat of dat de voorraad van olie daadwerkelijk gaat slinken.

De grote overwinnaars van de kartelafspraak zijn Amerika en Iran, deze landen kunnen vanaf heden meer produceren tegen een hogere prijs, Iran heeft namelijk een uitzonderingspositie gekregen, omdat het land de inkomsten nodig heeft om de economie weer op te bouwen nadat de handelsembargo’s onlangs opgeheven zijn. Rusland zal onder het akkoord de productie licht reduceren, maar of ze zich daar aan houden is gezien de historie nog maar de vraag, en ditzelfde is van toepassing op het track-record van Saoedi Arabië. De productievermindering door de OPEC zou hierdoor op de lange termijn eventueel weinig effect op de olieprijs hebben.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.