Hortipoint Opleving snijbloemen, perkplanten in mineur

Opleving snijbloemen, perkplanten in mineur

0

Op glastuinbouwbedrijven stijgt in 2019 het gemiddelde inkomen licht tot € 201.000, maar binnen de sector is een grote spreiding zichtbaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van Wageningen Economic Research (WER).

Voor snijbloemenbedrijven wordt een hoger inkomen geraamd van circa € 171.000 door hogere opbrengsten voor snijbloemen. De energiekosten nemen af door lagere prijzen voor de inkoop van gas.

Ondanks dit voordeel daalt het gemiddelde inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven tot circa € 132.000 door lagere opbrengsten van met name perkplanten en gestegen kosten.

Gehele sector

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw in 2019 wordt door WER geraamd op € 57.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid; een stijging van € 6.000 ten opzichte van 2018. Tussen, en ook binnen, de bedrijfstypen zijn grote inkomensverschillen. Vooral ondernemers in de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw hebben een goed jaar achter de rug. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders kampen met een daling van hun inkomen.

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar