Oprichting Invest-NL pas in voorjaar 2019

De oprichting van de nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL zal niet, zoals eerder was verwacht, dit jaar plaatsvinden, maar pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2019. Dat laten de ministers Wiebes (EZK), Hoekstra (Financiën) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven moeten bij Invest-NL kunnen aankloppen voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s waarvoor zij niet bij een gewone bank terechtkunnen. Het fonds, waarin het kabinet €2,5 miljard steekt, kan uitkomst bieden voor de financiering van bijvoorbeeld geothermieprojecten in de glastuinbouw. Het vorige kabinet wilde in 2017 een wetsvoorstel indienen voor de oprichting van Invest-NL, maar het dossier werd tijdens de formatie controversieel verklaard, waardoor er vertraging optrad. Het wetsvoorstel zal nu komend najaar naar de Kamer gaan.

Mochten er zich in de periode voorafgaand aan de oprichting van Invest-NL projecten aandienen die absoluut noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de energietransitie en waarvoor Invest-NL eigenlijk bedoeld is, dan zal het kabinet bekijken of er vanuit de bestaande begrotingen van de ministeries kan worden bijgesprongen.

Energietransitie Financieringsfaciliteit afgeschaft
Opvallend is dat de bewindslieden tevens melden de afgelopen zomer in het leven geroepen Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO ETFF) geleidelijk te willen afschaffen. Deze regeling, waarin vorig jaar €100 miljoen zat, is bedoeld voor projecten die zijn gericht op energietransitie in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten, waaronder geothermie. Omdat de regeling hetzelfde beoogt als Invest-NL, kan Invest-NL het verlenen van dergelijke garanties volgens de ministers net zo goed zelf gaan doen. De GO ETFF blijft van kracht tot de huidige termijn van uiterlijk 1 juli 2020, of zoveel eerder als Invest-NL er klaar voor is.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties