Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Oproep tot volledig Europees verbod van neonicotinoïden

Oproep tot volledig Europees verbod van neonicotinoïden

0

Ruim 80 natuurorganisaties roepen op tot een volledig Europees verbod van neonicotinoïden. Zij hebben zich verenigd in de Save the Bees Coalition.

Deze coalitie van natuurorganisaties zal ervoor pleiten dat alle EU-lidstaten voor het voorstel van de Europese Commissie stemmen om alle vormen van gebruik van deze neonicotinoïden te verbieden om bijen te beschermen, inclusief het gebruik in kassen, omdat uit het bewijs blijkt dat kassen geen gesloten systemen zijn en lekkage en milieuverontreiniging niet zijn te voorkomen. De coalitie zal ook eisen dat alle andere chemische bestrijdingsmiddelen goed worden getest op hun impact op bijen, zodat alle voor bijen gevaarlijke pesticiden in de EU worden verboden.

Voorstel

Op 12 of 13 december wordt in de Europese Commissie een voorstel besproken tot een verbod voor alle buitenteelten. Engeland, Ierland en Frankrijk hebben al aangegeven dat ze voor een verbod stemmen, andere landen hebben nog geen duidelijk standpunt ingenomen of maken dat niet openbaar.

Onkruiden

Het voorstel tot verbod is op basis van de conclusies van het EFSA (European Food Safety Authority) dat bijen risico lopen om in aanraking te komen met deze middelen. Niet alleen direct door bezoek aan bloemen van gewassen die met deze middelen zijn behandeld, maar ook indirect via oppervlaktewater en onkruiden die langs de randen van percelen groeien. Onderzoek van IUCN, waarin 500 wetenschappelijke onderzoeken zijn geëvalueerd, bevestigt het gevaar voor honing- en wilde bijen en vele andere insecten.

Reageer op dit artikel

avatar