Over ons

Vakblad voor de Bloemisterij, het vakblad voor ondernemers in de bloemen- en plantenketen

Het Vakblad voor de Bloemisterij is hèt vakblad voor professionele telers en handelaren van snijbloemen en pot- en perkplanten in Nederland. Het magazine verschijnt elke vrijdag en analyseert de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse en mondiale sierteelt. Ook bezorgt de redactie elke werkdag een nieuwsbrief in de vorm van een e-mail aan een grote en brede groep deelnemers aan de Nederlandse sierteeltketen.

Een ervaren team redacteuren geeft in het Vakblad voor de Bloemisterij aandacht aan de actuele trends en ontwikkelingen in de markten, de teelt, de marketing, de dienstverlening en de politiek. Ook opinie ontbreekt niet in de vorm van columns van telers in binnen- en buitenland en van trendzetters in de keten. De redactie wil met de inhoud van het vakblad van toegevoegde waarde zijn voor de bedrijfsvoering van de professionele teler en handelaar.

Het Vakblad voor de Bloemisterij heeft elke maand een themanummer, waarin een specifieke trend in de bloemen- en plantensector wordt belicht.

Naast het magazine presenteert de redactie ook dagelijkse het laatste nieuws op deze website vakbladvoordebloemisterij.nl. Ook verzorgt de redactie de Engelstalige nieuwsvoorziening op onze website Floribusiness.com, waarbij we specifiek onze internationale doelgroep op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Het Vakblad voor de Bloemisterij wordt uitgegeven door Hortipoint. Hortipoint is de kennisspecialist in vakinformatie voor de sierteelt en groene sector. Niet alleen via de vakbladen, maar ook digitaal wil Hortipoint het kwalitatieve kennispodium zijn en blijven voor haar abonnees en commerciële partners. Als verbindende schakel in de sector.

Naast het Vakblad voor de Bloemisterij geeft Hortipoint ook de vakbladen het Bloem&Blad, Tuin en Landschap en De Boomkwekerij uit. Hortipoint is een stichting, met in het bestuur vertegenwoordigers van de Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), de Vereniging Bloemenveiling Nederland (VBN), de groothandel (VGB) en LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten. De redactie opereert onafhankelijk. Het bestuur heeft geen invloed op de redactionele koers van de vakbladen.

Hortipoint is voortgekomen uit het Vakblad voor de Bloemisterij, dat op 1 november 1945 is opgericht door de Vereniging Groep Bloemisterij, onderdeel van de toenmalige Nederlandse Tuinbouwraad. Vlak na de oorlog was er een grote behoefte aan informatie over het vak en de sector. Het Vakblad stelde zich tot doel om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de Nederlandse sierteeltsector. Het motto was, zo valt in de allereerste editie te lezen: Kwaliteit wint!

Aan dit streven wordt door de organisatie ook na ruim zeven decennia niet getornd. Nog altijd is de missie van Hortipoint: versterking van de markt met kennis en de verdere professionalisering van de ondernemers in de sector. En steeds staat de kwaliteit van de vakinformatie voorop. Zowel via de papieren edities van de vakbladen als online via onze nieuwswebsites en de digitale magazines. Abonnees kunnen digitaal niet alleen de artikelen uit hun vakblad online lezen, maar zij krijgen ook extra vakinformatie en aanverwante data van hun sector voorgeschoteld. Hiermee wil Hortipoint de meerwaarde voor haar abonnees verder vergroten.

Ook is Hortipoint.nl gepositioneerd als dé nieuwssite voor de ondernemers in de sierteelt en de groene sector. Daarbij speelt de organisatie in op de behoefte die er bij veel ondernemers is naar informatie over de ontwikkelingen in andere schakels van de keten.

Dit betekent niet dat Hortipoint gaat besparen op de papieren edities van de vakbladen. De uitgever koestert de sociale en informerende rol van de vakbladen voor haar abonnees in de diverse sectoren. Het Vakblad voor de Bloemisterij verschijnt wekelijks, Tuin en Landschap en De Boomkwekerij eens in de twee weken en Bloem & Blad elke maand.

Hortipoint nodigt bedrijven en organisaties uit om gebruik te maken van haar kennispodia in bloem en groen. Daarvoor is Hortipoint Media opgericht, dat multimediale oplossingen biedt voor organisaties die hun aanbod of kennis aan de sector willen presteren.  Dit kan zijn via de vakbladen of de online platformen, maar ook door een slimme combinatie ervan. Door het in huis organiseren van de eigen marketing & sales kan Hortipoint diverse nieuwe initiatieven ontwikkelen om professionals uit de sectoren met elkaar in contact te laten komen om zo van elkaar te leren.

Met deze stappen wil Hortipoint zich ten volle inzetten als de partner voor de ondernemers in bloem en groen en positioneert zij zich als de verbindende schakel in de sector.

Heb je een tip voor de redactie of overweeg je onze website te gebruiken voor het presenteren van kennis, bel dan naar 071 – 565 96 78 of mail naar bloemisterij@hortipoint.nl