Overheden en LTO Glaskracht werken aan protocol voor handhaving zuiveringsplicht

LTO Glaskracht Nederland, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en de NVWA hopen nog vóór het eind van dit jaar tot invulling te komen van een protocol voor handhaving van de zuiveringsplicht. Zo’n protocol moet onder meer waarborgen dat tuinders die meedoen aan een zuiveringscollectief, ook ná 1 januari 2018 gewasbeschermingsmiddelen waarvoor de zuiveringsplicht van 95% geldt, mogen blijven gebruiken in de periode tot aan de ingebruikname van de zuiveringsinstallatie van het collectief. Dat meldt waterdeskundige Guus Meis van LTO Glaskracht Nederland in de nieuwe Bloemisterij die op 29 september uitkomt.

Deze uitzonderingspositie voor deelnemers aan een collectief was eind vorig jaar beloofd door demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur & Milieu. De bewindsvrouw vond dat dit in de handhaving geregeld moest worden. „Hoe een toezichthouder daarmee omgaat, moet dus vastgelegd worden in dat handhavingsprotocol”, stelt Meis.

De brancheorganisatie gaat ervan uit dat de collectieven met maatwerk, na 1 januari 2018 gewoon gewasbeschermingsmiddelen waarvoor de zuiveringsplicht van 95% geldt, mogen blijven gebruiken tot aan het moment waarop het collectief zijn zuiveringsinstallatie klaar heeft. „Die periode kan tot drie jaar duren, dus als je die middelen niet zou mogen gebruiken, zou aansluiting bij een collectief zinloos zijn”, aldus Meis. Hij benadrukt dat de imidacloprid-houdende middelen zoals Admire hiervan zijn uitgezonderd omdat op het etiket daarvan de restrictie staat dat je gecertificeerd moet zijn en over een zuiveringsinstallatie moet beschikken.

Het handhavingsprotocol besteedt daarnaast ook aandacht aan de ’Aanpak aantonen nullozing’ en de maatwerkvoorschriften rond kwel en inzijging voor telers met grondgebonden teelten. Verder komen onder meer situaties rond teeltwisseling aan bod in het protocol.

Meer duidelijkheid
Bedoeling van het handhavingsprotocol is volgens Meis dat erbij zowel tuinders als toezichthouders meer duidelijkheid ontstaat over de interpretatie, toepassing en handhaving van de zuiveringsplicht. „Het protocol is straks een gedegen document waarin uitgebreide omschrijvingen staan van de verschillende teeltsystemen en waterstromen en of je die stromen nu wel of niet moeten zuiveren. Toezichthouders van omgevingsdiensten en waterschappen beschikken zo over de juiste kennis voordat ze op pad gaan om bedrijven te controleren.”

Bedrijf nalopen voor controle
De betrokken overheden hebben volgens Meis toegezegd de tekst van het handhavingsprotocol openbaar te zullen maken. Een teler kan aan de hand daarvan zijn bedrijf nalopen en zich voorbereiden op een controle. „Tijdens de inspectie kan hij dan laten zien hoe hij de punten uit het handhavingsprotocol heeft opgelost. De toezichthouder kan daar dan meteen naar kijken, zodat het inspectiebezoek niet onnodig lang hoeft te duren. Bovendien wordt voorkomen dat een teler de zaak met een reeks maatregelen op orde denkt te hebben, maar dat een toezichthouder daar net iets anders tegenaan kijkt.”

Kennisdag
Op 4 oktober, één dag voor het WaterEvent 2017 in Bleiswijk, vindt een landelijke kennisdag over de handhaving van de zuiveringsplicht plaats. De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de werkgroep Emissies van het Platform Duurzame Glastuinbouw, is speciaal bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners en beleidsmedewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties