Overleg cao Glastuinbouw hervat

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben op 14 december het overleg over een nieuwe cao Glastuinbouw hervat. De onderhandelingen lagen sinds juli stil omdat de werkgevers eerst de nieuwe wetgeving rondom tijdelijke contracten wilden afwachten, zo meldt de FNV.

Nu er in de Wet Werk en Zekerheid regels rondom tijdelijke contracten zijn opgenomen, zullen deze in de nieuwe cao worden opgenomen. De FNV is daar echter niet blij mee.

De vakbond zet in op een eenjarige cao die loopt vanaf 1 juli 2015 tot en met 1 juli 2016 met een behoorlijke loonstijging. De werkgevers zijn bereid tot een loonstijging van 2,5% te gaan per 1 februari 2016, mits de bonden akkoord gaan met het opnemen van een nieuwe arbeidstijdenregeling in de cao.

Volgens de FNV betekent het werkgeversvoorstel echter een verslechtering van de beloning voor overwerk en onregelmatig werk. In januari worden de onderhandelingen voortgezet.