Pilot moet CO2-voorziening glastuinbouw veilig stellen

De overheid, de industrie, Ocap en de glastuinbouw starten een innovatiepilot om de levering van CO2 aan de glastuinbouw in de toekomst te behouden. Dat schrijven EZK minister Wiebes en LNV-minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De levering wordt bedreigd omdat het voor de industrie voordeliger wordt om fossiele CO2 onder zee op te slaan dan aan de glastuinbouw te leveren. Bij levering aan de glastuinbouw moeten immers emissierechten worden betaald, terwijl die bij onderzeese opslag vervallen. Bovendien wordt de onderzeese opslag gesubsidieerd.

Het uitgangspunt van de pilot is dat er gecombineerde opslag en levering van CO2 plaatsvindt. In de zomermaanden wordt zowel fossiele als biogene CO2 aan de glastuinbouw geleverd, terwijl in de wintermaanden zowel fossiele als biogene CO2 wordt opgeslagen. Door een administratieve verrekening op jaarbasis ontvangt de glastuinbouw uitsluitend biogene CO2. Ocap noemt dit de ’bioswap’.

In het Klimaatakkoord staat dat de glastuinbouw in 2030 ongeveer 2 Mton externe CO2 nodig heeft om de reductiedoelstelling te halen. Op dit moment wordt er 0,7 Mton geleverd. Met de pilot kan dat grotendeels behouden blijven. Er is dus nog een substantiële uitbreiding van de CO2-levering nodig, concluderen de ministers, die ook wijzen op onderzoek van de sector zelf van betere benutting van CO2 in de kas.

’De innovatiepilot zou een basis kunnen bieden om ook uitbreidingen van CO2-levering te faciliteren’, schrijven de bewindslieden. „Voor die uitbreiding bestaan op dit moment niet de optimale prikkels.’ Daarom wordt in de pilot ook gekeken naar de SDE++ in 2021 om levering van CO2 aan de glastuinbouw te behouden. ’Tot slot zullen we met betrokken partijen verkennen of er nog belemmeringen zijn die de realisatie van toekomstige initiatieven vertragen en hoe deze eventueel weggenomen kunnen worden.’

Wiebes wil het gebruik van gas in de glastuinbouw in toenemende mate terugdringen schrijft hij. Naast stimuleringmaatregelen noemt hij fiscale maatregelen en aanpassing van het CO2-sectorsysteem met meer prikkels voor reductie.

CO2-leverancier Ocap reageert verheugd op deze stap. „Het belangrijkste is dat de overheid het belang van de CO2-voorziening erkent en een uitruil tussen biogene en fossiele CO2 mogelijk maakt”, zegt woordvoerder Robert Jan Pabon.  „De overheid ziet ook in dat voor CO2-besparing maatwerk nodig is. Het is nu zaak om dit concreet te maken.”

Foto: Shutterstock
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties