Plan voor minder ongevallen en gezondheidsklachten

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met partners uit de agrarische sector waaronder Stigas, werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw en de gemeente Westland een plan van aanpak om ernstige ongevallen en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten – zoals fysieke belasting of klachten als gevolg van agrarische stoffen- in de sector verder terug te dringen. Hiervoor is € 1 miljoen beschikbaar.

Het plan met een doorlooptijd tot en met 2021, omvat initiatieven op 3 onderdelen:

1. Probleemanalyse
Een kort voorbereidend onderzoek om inzicht te vergroten hoe en met welke boodschap doelgroepen die geen vaste of directe werkgever-werknemer relatie hebben in de landbouwsector effectiever bereikt kunnen worden.

2. Voorlichting en preventie
Er komt een communicatiecampagne over veilig en gezond werken, specifiek gericht op bedrijven die werken met de eerdergenoemde doelgroepen. Daarnaast komt er ondersteuning van werkgevers en werkenden bij preventie op de werkvloer: het gaat om onder meer gerichte voorlichting en het stimuleren van de toepassing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook worden trainingen gegeven en worden toolkits voor de verschillende doelgroepen ontwikkeld met praktische instrumenten voor preventie. Ook wordt aandacht gegeven aan voorlichting en preventie in verband met het werken met gewasbeschermingsmiddelen. Dit initiatief sluit aan bij het beleid uit de tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023.

3. Experimenten
Er komen een aantal pilots waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren om gezond, veilig en ook eerlijk werken te bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende initiatieven:

  • een pilot ter verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen in de landbouwsector;
  • een pilot waarbij via een innovatieve aanpak geprobeerd wordt om werkenden en werkgevers in de glastuinbouw beter te bereiken op de thema’s eerlijk, veilig en gezond werk;
  • een pilot in de gemeente Westland om arbeidsmigranten beter te informeren en te activeren om hun rechten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk te kennen en hier gebruik van te maken.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties